Eind 2018 is de overheid actief bezig om een klimaatakkoord gerealiseerd te krijgen.
Op Europees nivo is men het er over eens dat er stappen gemaakt moeten worden Eigenlijk is het dus gewoon GAAN met die Banaan.....

De overheid wil de aankoop van schone en zuinige auto's stimuleren.
Daarom is vanaf 1 januari 2010 de wegenbelasting afgeschaft voor de schoonste en zuinigste auto's die er op de markt zijn.

Kan dat, een nieuwere auto zonder motorrijtuigenbelasting? Slechts 23% van de automobilisten weet precies wat de regeling inhoudt voor een zuinige auto die is vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Maar 27% heeft nog nooit van de regeling gehoord. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK in opdracht van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Auto's die heel weinig CO2 uitstoten en dus heel zuinig zijn, krijgen sinds 1 januari een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. Het milieu en de huishoudportemonnee zijn er bij gebaat als mensen vaker voor een zuinige auto kiezen.

De regeling voor vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting is vooral onbekend bij mensen tot 35 jaar. Van hen heeft 37% nog nooit van deze regeling gehoord (tegen gemiddeld 27% in alle leeftijdsgroepen). Vaak zijn het kleine auto's (miniklasse) met een hele lage CO2 uitstoot die onder de vrijstelling vallen. Maar onder deze regeling vallen tegenwoordig ook een aantal hybride auto's uit de middenklasse en een aantal dieselauto's van de kleine middenklasse.

Huishoudens zijn meestal voordeliger uit als ze voor een auto kiezen die voor de vrijstelling in aanmerking komt. Niet alleen vanwege de vrijstelling, maar ook vanwege het lage  brandstofgebruik. Minder CO2 uitstoten met een zuinige auto biedt bovendien een groot milieuvoordeel.

Naast de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting is de BPM (aankoopbelasting) verlaagd op auto's met een A of B label. Auto's met dit label zijn binnen hun grootteklasse het zuinigste. Slechts 20% van de automobilisten weet precies wat het verlagen van de BPM inhoudt, ruim 30% heeft er nog nooit van gehoord. Ook hier blijken mensen tot 35 jaar het slechtste op de hoogte te zijn: 42% zegt deze regeling niets.

Uit het onderzoek blijkt dat niet meer dan één op de vier Nederlanders goed op de hoogte is van alle stimuleringsregelingen voor zuinige auto's.

Als alle auto's minstens energielabel B zouden hebben, scheelt dat 2,8 miljard kilogram CO2 per jaar. Vervangen we het onzuinige wagenpark door nieuwe auto's met energielabel A, dan daalt de CO2-uitstoot zelfs met 4,85 miljard kilogram per jaar. Dit is 1,4 tot 2,4 procent van de Nederlandse CO2 uitstoot per jaar.
Bron: milieucentraal.nl

6 augustus 2010

De stichting Autobelangen is een petitie gestart tegen de mogelijke afschaffing van vrijstelling van wegenbelasting voor zuinige auto’s.

De organisatie pleit ervoor dat bestaande bezitters niet gedupeerd worden door een eventuele wijziging in de wet.

Eerder deze week werd bekend dat de overheid mogelijk de regeling voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting aanpast. Nu is het zo dat bezitters van schone auto’s geen wegenbelasting en BPM betalen en bij zakelijk gebruik slechts veertien procent bijtellen.

De Stichting Autobelangen start nu een petitie om deze mogelijke wijziging tegen te gaan. Ze wil dat huidige bezitters van een ‘schone’ auto niet gedupeerd worden door eventuele maatregelen. “Wij zullen de overheid duidelijk maken dat het onterecht is om bestaande rechten van automobilisten te schenden. Daarom bieden wij een petitie aan de Tweede Kamer aan om dit te voorkomen”, aldus de stichting.

Autobelangen, die eerder strengere regels rondom de bijtelling van youngtimers terug wist te draaien, erkent dat het huidige systeem onhoudbaar is voor de overheid. De populariteit van ‘belastingvrije auto’s’ neemt enorm toe en daarmee ook het aanbod waardoor de overheid veel geld misloopt. De petitie is er dan ook op gericht om bestaande bezitters te beschermen en niet om een wijziging in de wet tegen te houden

Uw auto en de fiscus

De overheid zal de verkoop en aankoop van zuinige auto’s verder stimuleren. Het gaat om de volgende maatregelen:

 Van BPM naar heffing op basis van CO2-uitstoot

De huidige BPM is onnodig ingewikkeld en stimuleert niet de aanschaf van een innovatieve, zuinige auto. Vorig jaar is daarom besloten de BPM om te bouwen naar een heffing op basis van CO2–uitstoot. Dit zal in vier jaar plaatsvinden. De eerste stap wordt in 2010 gezet. De bonusmalusregeling en de CO2-toeslag worden per 2010 afgeschaft. Deze twee ingewikkelde regelingen zijn niet meer nodig omdat de BPM volledig wordt gebaseerd op CO2-uitstoot. 

Hogere BPM-korting van € 750 voor zuinige auto’s

De BPM-korting  voor zuinige auto’s voor het jaar 2010 wordt verhoogd van € 500 naar € 750. Hiermee wordt het verschil in BPM tussen zeer zuinige auto’s en zuinige auto’s niet te groot. Het gaat hierom benzineauto’s met een CO2-uitstoot tussen 110 en 120 g/km en dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen 95 en 120 g/km. 

Verlenging BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s (nulemissieauto’s)

Het kabinet wil het gebruik van de elektrische auto stimuleren. De BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s wordt daarom verlengd tot 2018. De vrijstelling wordt verlengd tot 2018, omdat dan naar verwachting de afbouw van de BPM, in het kader van de kilometerbeprijzing, is voltooid. 

Stimulering Euro-6 dieselpersonenauto’s in de BPM

Vanaf 1 januari 2011 wordt de aanschaf van dieselpersonenauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm gestimuleerd door een korting op de BPM. Deze korting bedraagt € 1500 in 2011, € 1000 in 2012 en € 500 in 2013. Naar verwachting is het aandeel van dieselpersonenauto’s dat voldoet aan de Euro-6 norm vanaf 2014 dermate groot dat deze korting niet meer nodig is. Vanaf 1 januari 2011 is een (af)fabriekroetfilter voor dieselpersonenauto’s verplicht, voor 2010 geldt nog een korting voor deze auto’s van € 300. 

Geen bijtelling voor elektrische auto’s de komende 2  JAAR

De zogenaamde nul-emissieauto’s ( o.a. de elektrische auto) worden verder gestimuleerd, de vrijstelling BPM zal worden verlengd tot 2018, en er geldt geen motorrijtuigenbelasting. Voor deze auto’s wordt ook voor de heffing van loon-en inkomstenbelasting de bijtelling verlaagd naar 0% ( van 2010 t/m 2011). Voor de jaren 2012 t/m 2014 geldt een bijtelling van 7%. 

Geen motorrijtuigenbelasting  voor zeer zuinige auto’s

Zeer zuinige personenauto’s ( maximale CO2 uitstoot diesel  95 g/km;  benzine 110 g/ km) zijn ook vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, voor de heffing van loon- en inkomstenbelasting wordt de bijtelling 14%. Daarnaast wordt voor deze categorie auto’s de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving verlengd tot 2010. 

Overige auto’s krijgen geen vrijstelling motrorijtuigenbelasting en hoge(re) bijtelling

Voor de heffing van loon-en inkomstenbelasting wordt de bijtelling van de overige auto’s : Bijtelling 20% bij een  CO2-emmissie diesel ( > als 95 g/km maar > dan 116 g/ km) en bij benzine de CO2-uitstoot ( > dan 100g/km maar < dan 140g/km). Voor alle overige auto’s zal voor de heffing loon-en inkomstenbelasting een bijtelling gelden van 25%. 

Uitbreiding investerings/afschrijvingsfaciliteiten zeer zuinige auto’s

Zeer zuinige auto’s gaan structureel onder de willekeurige afschrijving vallen. Daarnaast zullen zeer zuinige auto’s -waaronder elektrische auto’s- worden aangemerkt als bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor kleinschaligheidsaftrek.   

Verklaring geen privé-gebruik auto van de zaak

De werkgever kan inhouding over het voordeel privé-gebruik auto van loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW achterwege laten als de werknemer over een verklaring geen privé-gebruik beschikt. Dan is er geen sprake van loon, ook niet voor de premies werknemersverzekeringen. Met de voornoemde verklaring is de werkgever gevrijwaard van naheffingen als de verklaring geen privé-gebruik wordt ingetrokken of de werknemer niet doet blijken dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. De Belastingdienst zal thans in dat geval bij de werknemer de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW naheffen. Dat zal ook gaan gelden voor de premies werknemersverzekeringen. De naheffingsaanslag kan ook in zoverre aan de werknemer worden opgelegd omdat het aan de verklaring van de werknemer is te wijten dat te weinig premies zijn geheven.

Kamermeerderheid voor verhoging maximumsnelheid

dinsdag 24 augustus 2010 09:59

Als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt, wordt de maximumsnelheid op snelwegen verhoogd naar 130 of 140 kilometer per uur. Een Kamermeerderheid van CDA, PVV en VVD wil dat demissionair minister van Verkeer, Camiel Eurlings (CDA) onderzoekt wat de mogelijkheden zijn.

Camiel Eurlings gaat onderzoeken of de maximumsnelheid op snelwegen kan worden verhoogd.

Dit meldt De Telegraaf dinsdag.

Verhogen
De VVD is voor een verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur en de PVV ziet een verhoging naar 140 kilometer per uur wel zitten. 'Wij hebben natuurlijk geen Duitse situatie zonder al te veel op- en afritten, maar als de minister kans ziet tot een hogere snelheid, dan horen wij dat graag,' zegt CDA-kamerlid Sander de Rouwe.

Eurlings wil de maximumsnelheid op de verbrede A2 tussen Utrecht en Amsterdam op rustige tijden verhogen naar 120 kilometer per uur. VVD-kamerlid Charlie Aptroot wil de maximumsnelheden op verschillende plaatsen tegen het licht houden.

Onredelijk
Aptroot denkt zelf dat de maximumsnelheid op de A4 tussen Leiderdorp en Den Haag en op de A16 tussen Dordrecht en Breda, ook omhoog kan. Volgens het Kamerlid houden mensen zich niet aan de huidige maximumsnelheid omdat deze onredelijk is.

De ANWB vindt ook dat er op meer wegen harder gereden moet kunnen worden.

Door Shari Deira

CO2-zuinige voertuigen worden vrijgesteld van wegenbelasting.

Een juiste stimuleringsmaatregel.

CO2, meer of minder? Rij rustiger en spaar het milieu.

Maar voor hoelang?

En hoe te rijmen met het boven genoemde?, de verhoging maximumsnelheid!

In 2020 moet er een bepaald niveau behaald zijn!

Hoe moet ik dit rijmen met de toezegging van een Kamermeerderheid om de maximumsnelheid te verhogen naar 130 of zelfs 140 km per uur???????

De uitstoot stijgt daardoor aanzienlijk en weg milieuvriendelijke stimuleringsmaatregel.


Ik zelf rij behoorlijk bewust, wil heel graag autorijden en zo milieu-/kostenbewust ook voordelig uit komen.

Maar door de berichtgeving momenteel word ik wederom zeer ontmoedigd.

Mooie praatjes, effectief omgaan met zgn. eisen, maatregelen van …............

Eigenheid van/in ECHTE aanpak zie ik niet.


Milieu, CO2-emmissie verminderen, is een onomstotelijk item om aan te pakken.

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, is een oud spreekwoord, maar o zo actueel voor de huidige regeringsmaatregelen.

Diverse CO2-artikelen apart......


Eén prijs ( brandstof en wegenbelasting) voor iedereen.

Rij je veel, dan betaal je ook meer.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan