Céramique is een woonwijk in het centrum van de Nederlandse stad Maastricht.

Samen met oud-Wyck en de Stationsbuurt vormt het een van de 44 officiële buurten van de gemeente Maastricht.

De naam van de wijk is ontleend aan de aardewerkfabriek Société Céramique, die hier vanaf 1863 was gevestigd. Feitelijk begon de aardewerkproductie hier al in 1851.

De Société Céramique fuseerde in 1958 met een andere Maastrichtse aardewerkproducent, de Koninklijke Sphinx.

De keramische productie werd daarna geleidelijk overgeheveld naar de Boschstraat.

Op het fabrieksterrein in Wyck werden nog een aantal jaren filterzakjes (Filtropa) en kaarsen (Randwyck) geproduceerd. Na het stopzetten van de productie rond 1980 lag het fabrieksterrein enkele jaren braak.

In 1987 begon de herontwikkeling van het 23 ha grote, aan het stadscentrum grenzende terrein. Op enkele uitzonderingen na (de Wiebengahal, de Bordenhal, de directeursvilla Jaunez en delen van de oude fabrieksmuur), werden de fabrieksopstallen van de Société Céramique gesloopt.

Van de gebouwde fabriekshallen zou aanvankelijk een groter deel bewaard blijven, maar dit kon uiteindelijk toch niet in de nieuwbouwplannen worden ingepast.


Omstreeks 1991 was de sloop min of meer voltooid en vond er archeologisch onderzoek plaats. Daarbij werden delen van de zuidelijke stadsmuur van Wyck opgegraven, waaronder de Recentoren

(De Maaspunttoren, vroeger ook wel toren aan de hoge Maaspunt, Rondeeltoren of Lambrechtsrondeel genoemd, is een van oorsprong middeleeuwse waltoren op de rechter Maasoever van de stad Maastricht. De toren ligt Aan de Recentoren, op het punt waar de Stenenwal overgaat in de Maaspuntweg en vormde ooit, samen met de Recentoren, de zuidwestelijke verdediging van de Wycker stadsmuur. De toren dateert waarschijnlijk uit de veertiende eeuw, maar werd in de loop der eeuwen diverse malen vernieuwd. Iets verder op nog het Waterpoortje.) aan de Maas en het bastion Parma op de zuidoostelijke punt van de stadsmuur.

Sommige muurresten konden in het ontwerp van het Charles Eyckpark en in een gracht langs het Centre Céramique worden ingepast.

Bij het Parmabastion bleek dit niet mogelijk; wel zijn de contouren van het vestingwerk in het plaveisel van de Avenue Céramique aangegeven.


Het Centre Céramique is een multifunctioneel gebouw in Maastricht in de gelijknamige wijk Céramique, gelegen op de hoek van het Plein 1992 en de Avenue Céramique.

Het gebouw is ontworpen door architect Jo Coenen en herbergt onder andere de stadsbibliotheek van Maastricht en diverse expositieruimtes.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan