Home

De bril is een optisch instrument dat voor de ogen gedragen wordt om het gezichtsvermogen te verbeteren.

Optisch, met betrekking tot het licht, wat met het kijken te maken heeft. Bijv. een microscoop, een verrekijker en 'n bril zijn een optisch instrument. Opticien is een brillenwinkel.

Met een VR bril stap je in een virtuele omgeving. Dat kan een video zijn of een volledig interactieve 3D wereld.

De gebruiker is niet in staat om de omgeving te zien, alles speelt zich af op het scherm in de headset. Je kunt een VR bril voor PC aanschaffen, je kunt ook een all-in-one VR bril kopen.

Vaak zit je met een VR bril voor gebruik met de computer wel gebonden aan een kabel.

Ook heb je een gaming pc nodig met minimaal een NVIDIA GeForce GTX 1060 videokaart of soortgelijk nodig.

Daarnaast moet de pc over minimaal 8GB werkgeheugen beschikken, een Intel Core i5 processor en voldoende usb poorten.

Voor zelfstandige virtual reality-headsets (ook bekend als ongebonden, draadloze, standalone, all-in-one of zelfstandige VR) is geen pc of smartphone nodig.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Een 3D-bril of stereobril is een bril waarmee een stereoscopische film of afbeelding driedimensionaal bekeken worden. De werking van de verschillende systemen is dat het linker- en rechteroog verschillende beelden waarnemen. ... Sommige goedkope brillen zijn van karton, betere brillen van kunststof.

Bril: ooggebit.

Geluk is doorgaans net als een bril waar men vergeefs naar zoekt. Men vindt hem niet, omdat men hem al op zijn neus heeft.

Wc-bril is het zitgedeelte van een toilet.


Heren doe de bril omhoog, want de dames zitten ook graag droog

Dames doe de bril omhoog, dan zit u straks ook weer droog


Briltil, Groningse (de) Bril) is een dorp in de gemeente Westerkwartier in Groningen, ontstaan rond 1600. De naam van het dorp komt van een ophaalbrug, til, over het Hoendiep naar de streek de Bril (bril betekent drassig land) ten noordwesten van de brug.


De pluimveebril of kippenbril beperkt het zicht van vogels om het vrijwel onmogelijk te maken om andere vogels door pikken te beschadigen. Het plaatje is daartoe met een pen door de snavel voor de ogen van de vogel gemonteerd. Ernstige vormen van veren uittrekken worden vaak veroorzaakt door de wijze waarop de dieren worden gehouden. Dus om verlies van dieren tegen te gaan.


De briluil is ook wel bekend als maskeruil, tropische uil met een brilachtige, zwarte gezichtssluier die in Latijns-Amerika en Suriname voorkomt.


De brilslang is de bekendste cobra, onder andere door de slangenbezweerders uit India.

Het halsschild dat hij kan uitzetten als hij zich bedreigd voelt, is nog breder dan bij de andere cobra-soorten.

De rugzijde van dit schild heeft een opvallende lichte tekening die aan een bril doet denken. Giftig


Brilduiker, brileend, duikeend die in boomholtes nestelt.

De brilduiker broedt vooral in zoetwatergebieden in Scandinavië en Rusland. Daarnaast broeden ook kleine aantallen in Schotland, Midden-Europa en Oost-Europa.

Buiten het broedseizoen komt de brilduiker ook op zout water voor en kan dan vanaf oktober ook voor de Nederlandse kust gezien worden.


Brilkaaiman, Deze Zuid-Amerikaanse krokodil dankt zijn naam aan de richel tussen de ogen. Overdag is hij passief, `s nachts gaat hij op jacht.
De mannetjes hebben een territorium. Het vrouwtje legt 14 tot 40 eieren in een hoop rottende planten op de oever of op drijvende vegetatie. Vaak leggen meerdere vrouwtjes de eieren in een gemeenschappelijk nest


Andere Bril:

 1. Lunet 2) Schans, halve ronding aan bouwwerk

De naamgeving verwijst naar de halvemaanvorm van lunetten.
Bovendien betekent het meervoud Frans
lunettes tevens ‘bril’, en lunetten waren gesitueerd aan weerszijden schuin voor een dekkend ravelijn. In het Nederlands werden lunetten dan ook wel bril genoemd.


Briljant

 1. Delfstof

 2. Diamant

 3. Edelsteen

 4. Excellent

 5. Fenomenaal

 6. Geniaal


Brilleren

 1. Schitteren 2) Uitmunten


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Brillantine, haarcrème, Jaar van herkomst: 1912


Brillenkoker, Brillenetui

Spreekwoorden 'Bril'


Geen bril gebruiken of: Zonder bril zien(= Niet al te precies kijken)


Iemand een bril opzetten(= Iemand een standje geven)


Zijn beste bril opzetten(= Goed opletten)Door een ijzeren bril zien(= (d.i. door de tralies) Gevangen zitten)


Door een gekleurde bril kijken(= De zaken op een bepaalde wijze, uit een zeker standpunt beschouwen, ze in een zeker licht zien, hetzij doorgaans of bij een bepaalde gelegenheid)


Hij heeft zijn bril op(= Hij let niet scherp op, hij ziet niet nauwkeurig)


Iemand een bril op de neus zetten(= Iemand met nadruk zeggen waaraan hij zich te houden heeft en aldus zijn macht breken.

Ook: Iemand beetnemen, bedriegen, misleiden)


Door de bril van een ander zien(= Iemand blind vertrouwen en in alles op hem afgaan)


Een bril op de neus krijgen(= Toen recht tegenover ons huis andere huizen werden gebouwd, kregen we een bril op de neus: toen hadden we geen vrij en mooi uitzicht meer)


Elk ziet door zijn eigen bril(= Ieder heeft zijn eigen zienswijze en opvatting, ieder tracht de zaken in zijn eigen voordeel te verklaren)

Iemand een bril op de neus zetten(= Iemand met nadruk zeggen waaraan hij zich te houden heeft en aldus zijn macht breken;

Ook: iemand beetnemen, bedriegen, misleiden; iemand een bepaalde zienswijze opdringen

Iemand tot gehoorzaamheid dwingen)


Op de 1ste april verloor Alva zijn bril(= Als dooddoener fungerend, woordspelig rijmpje, dat vaak ten onrechte in verband wordt gebracht met 1 april als de traditionele dag waarop grappen uitgehaald worden)


2 Joden weten wel wat een bril kost(= Gezegd van twee slimmeriken die voor elkaar in slimheid niet onderdoen en beiden weten wat er onder of achter iets schuilt

Twee gelijkgestemde geesten hoeven elkaar niets wijst te maken)


Hij moet met de bril op, naar de wieg zoeken(= Hij is oud getrouwd maar heeft toch nog kinderen gekregen)


Brillen voor alle gezichten verkopen(= Ieder naar de mond praten en hem zo bedotten)


Hij zoekt zijn bril en heeft hem op zijn neus(= Zegt men tegen iemand die iets zoekt wat vlak bij hem is)

Wat baten kaars en bril, als de uil niet kijken wil?(= Het heeft geen zin om een dom of eigenwijs persoon iets proberen bij te brengen of ergens van te overtuigen

Het is vruchteloos iemand die niet zien wil, voor te lichten)


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Het leven door een roze bril zien?(= (1889) (cliché) Alles rooskleurig opnemen; optimistisch zijn.

De uitdrukking werd bedacht door de Nederlandse schrijver Louis Couperus.

Eerder sprak men ook over een 'gekleurde bril'.)


     

Nog meer Spreekwoorden en Uitdrukkingen met daarin `bril`:

 1. Door de bril van een ander zien (= de mening van een ander blind vertrouwen)

 2. Door een donkere bril bekijken (= op een pessimistische manier bekijken)

 3. Een bril op de neus krijgen (= moeten gehoorzamen aan iemand)

 4. Een roze bril op hebben (= verliefd op iemand zijn en hierdoor zijn/haar mindere kanten niet zien)

 5. Elk ziet door zijn eigen bril (= ieder ziet het op zijn eigen manier)

 6. Hij zet er de lakense bril bij op (= hij kijkt bijzonder scherp toe)

 7. Iemand een bril op de neus zetten (= iemand terechtwijzen of dwingen gehoorzaam te zijn)

 8. Iets door een gekleurde bril zien (= op een bevooroordeelde manier naar de zaak kijken)

 9. Twee joden weten wat een bril kost (= we hoeven elkaar niets wijs te maken)

10. Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil (= het is vruchteloos iemand te willen voorlichten als hij dat niet wil)


     

17 Dialectgezegden met `bril`:

 1. Als klein jung op groetemins kakhuuskens goan, vallen ze door de bril (= Te veel riskeren is ook niet goed. is niet altijd goed)

 2. Glas in loodgezicht (= Iemand met bril)

 3. Hëbstë al auts ne knijn gezien mèt ne bril op (= wortelen zijn goed voor de ogen !)

 4. Hëbste ne nauwe bril naudig ! (= zie je dat dan niet!)

 5. Hie zal ur de bril nè van beschieten (= hij krijgt weinig te eten)

 6. Ich hëb nog nauts ne knijn mèt ne bril op gezien (= je moet veel worteltjes eten !)

 7. Ich zaag em nog van zich ne nauwe bril aon te sjaffe (= de boswachter zag door het bos de bomen niet meer)

 8. Irst èfkes hèùge, dan kunde oewen bril schonmaoke (= eerst even beademen, dan kun je de bril poetsen.)

 9. Vaeg zëne bril ès aof (= kijk eens opnieuw)

10. Wa bringet op te schuiflen ast piëird nie wil ziëken. (= Wat baten kaars en bril als de uil niet lezen wil.)

11. Wat baote pil en bil, as zëne Juul nie staajve wil (= wat baten kaars en bril als den uil niet zien 'n wil)

12. Woar is mien fok (= waar is mijn bril)

13. Zen oeëge stoan oep ze gat; dieë es blind zeker; et ne gestroeke bril (= hij merkt het niet)

14. Zënë bril raechzètte (= goed uit zijn doppen kijken)

15. Zene vilo op zen noës zètte (= zijn bril opzetten)

16. Zét zene bril es raech (= kijk eens goed!)

  1. Zét zene bril és tegoej (= kijk eens wat beter)