Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Op vervuilde grond wonen is heel ongezond. Als de grondsoort geen schadelijke stoffen kan vasthouden, worden ze verspreid. Kinderen graven in het zand, insecten, maar ook planten nemen de stoffen op in hun bladeren en wortels. Lang niet alle vervuilde grond wordt weggehaald, ook niet als er niewe dingen worden gebouwd. Soms wordt de vuile grond alleen afgedekt. Daaronder blijft dan nog vervuilde grond liggen. Het is belangrijk dat het gif niet vrijkomt en een gevaar kan worden voor de mensen die er wonen. Vaak komt de vervuiling in het grondwater, waardoor het drinkwater vervuild wordt.
 
Minerale olie is een mengsel van verschillende stoffen.
Water is zwaarder dan minerale olie.
Een deel van de stoffen die in minerale olie zitten lossen zich op in het grondwater en verspreiden zich zo.

Maar bodemvervuiling komt niet alleen maar door chemische stoffen. Ook doordat mensen afval op straat gooien, zoals blikjes, plastic, sigarettenpeuken, glas, kauwgom, bananenschillen en snoeppapiertjes.

Wist je dat,

Bananenschillen 7 jaar blijven liggen,
kauwgom eeuwig,
sigarettenpeuken 2 jaar,
glas eeuwig,
plastic eeuwig,
blikjes 50 jaar,
papier 3 jaar.
Dit blijft allemaal zolang liggen als er niemand aankomt.
Elk jaar gooien Nederlanders vierhonderdduizend ton glas in de glasbak. Dat is gemiddeld 25 kilo per bewoner. Dat is heel goed. Dus als jij dat ook doet, heel goed, maar als jij het niet doet, moet je daar maar snel mee beginnen.
Tijdens de Landelijke Opschoondag (in maart), organiseren mensen door het hele land leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Buren, collega’s en scholieren vinden het vaak ontzettend gezellig om samen aan de slag te gaan.
NederlandSchoon helpt gemeenten dan ook graag bij het stimuleren van zoveel mogelijk inwoners. Want hoe meer inwoners meedoen aan de Landelijke Opschoondag, hoe succesvoller het wordt!
Klik hier om naar de vorige pagina te gaan