Op vervuilde grond wonen is heel ongezond. Als de grondsoort geen schadelijke stoffen kan vasthouden, worden ze verspreid. Kinderen graven in het zand, maar ook planten nemen de stoffen op in hun bladeren en wortels. Lang niet alle vervuilde grond wordt weggehaald, ook niet als er niewe dingen worden gebouwd. Soms wordt de vuile grond alleen afgedekt. Daaronder blijft dan nog vervuilde grond liggen. Het is belangrijk dat het gif niet vrijkomt en een gevaar kan worden voor de mensen die er wonen.Vaak komt de vervuiling inhet grondwater waardoor het drinkwater vervuild wordt.
 
Minerale olie is een mengsel van verschillende stoffen.
Water is zwaarder dan minerale olie.
Een deel van de stoffen die in minerale olie zitten lossen zich op in het grondwater en verspreiden zich zo.

Maar bodemvervuiling komt niet alleen maar door chemische stoffen. Maar ook doordat mensen afval op de straat gooien zoals blikjes, plastic, Sigarettenpeuken, glas, kauwgom, bananenschillen en snoeppapiertjes.

Wist je dat,

Bananenschillen 7 jaar blijven liggen,
kauwgom eeuwig,
sigarettenpeuken 2 jaar,
glas eeuwig,
plastic eeuwig,
blikjes 50 jaar,
papier 3 jaar.
Dit blijft allemaal zolang liggen als er niemand aankomt.
Elk jaar gooien Nederlanders vierhonderdduizend ton glas in de glasbak. Dat is gemiddeld 25 kilo per bewoner. Dat is heel goed. Dus als jij dat ook doet, heel goed, maar als jij dat niet doet moet je daar maar snel mee beginnen.
Klik hier om naar de vorige pagina te gaan