Een Platbodem bijvoorbeeld, is een schip, de naam zegt het al, met een platte bodem.

In plaats van een kiel onder de boot voor stabiliteit en wendbaarheid, hebben deze schepen zij zwaarden.

Zij zwaarden zijn de grote vleugel achtige houten platen aan de zijkant van dit type schepen. Deze zijn nodig om het schip te kunnen manoeuvreren.


Deze schepen werden speciaal gebouwd voor de ondiepe Nederlandse rivieren, veengebieden, de Zuider- en de Noordzee.

Hier hadden ze veel voordeel van vanwege weinig diepgang.

Zonder kiel konden ze hele ondiepe plekken bereiken, met meer vracht varen en met de getijden zeilen.

Een groot aantal voormalige platbodems is in gebruik als woonboot. Zij liggen ergens vast aangemeerd met mensen als bewoners erop.

Het is mogelijk dat deze schepen onder een van bovengenoemde categorieën vallen.

Er zijn er ook waar op een bestaande romp een nieuwe opbouw is geplaatst. Of dit valt onder verfraaiing blijft altijd een twistpunt.

Praktisch is het over het algemeen voor het beoogde doel wel.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Oorlogsbodem, een schip dat speciaal gebouwd en uitgerust is om in de strijd in een oorlog gebruikt te worden.