Home

Auto's zijn er al heel lang, meer dan 100 jaar. Het principe berust op de betekenis van het woord zelf, automobiel, zelfrijdend.

De manier waarop dit gebeurd heeft door de jaren heen een hele ontwikkeling door gemaakt en doet dat nog steeds.

Bij een doorsnee tankstation kun je benzine, diesel en LPG kopen voor je auto.
Er zijn echter óók alternatieve brandstoffen die in bepaalde gevallen veel beter zijn voor het milieu en daardoor ook voor onze gezondheid.Voordelen

Nadelen

Benzine

 • Lagere MRB (wegenbelasting)

 • Relatief voordelig in aanschaf

 • Duurste brandstof

 • Verbruik hoger dan bij diesel

 • Hoogste CO2-uitstoot

Diesel

 • Zuiniger dan benzine

 • Diesel aan de pomp goedkoper

 • Lagere CO2-uitstoot dan benzine

 • Goedkopere occasions

 • Hogere MRB (wegenbelasting)

 • Lagere restwaarde

 • Dreiging van milieuzones

 • (Bij oudere diesels) hogere uitstoot giftige uitlaatgassen

LPG

 • Fors goedkoper aan de pomp dan diesel en benzine

 • Lagere CO2-uitstoot dan benzine

 • Hogere MRB (wegenbelasting)

 • LPG niet bij alle pompen verkrijgbaar

 • Aanschafprijs Lpg-installatie

 • Hogere NOx-uitstoot

 • Meerverbruik ten opzichte van benzine

Elektrisch

 • Geen schadelijke uitlaatgassen

 • Laden goedkoper dan tanken

 • Goedkoper in onderhoud

 • Tot 2025 geen MRB (wegenbelasting)

 • Duurder in aanschaf

 • Actieradius niet voor iedereen toereikend

 • Langere reizen vergen meer planning door (buitenlands) laadnetwerk

Plug-in Hybride

 • Kan tot ca. 60km per rit volledig elektrisch rijden

 • Lager brandstofverbruik

 • Actieradius bij lange ritten geen probleem

 • Duurder in aanschaf

 • Laden én tanken


 


 Benzine (E10 en E5), voorheen E 95 en E 98

Hoewel benzine de duurste brandstof is, rijden verreweg de meeste auto's in ons land op deze brandstof.
Wie weinig kilometers maakt, is waarschijnlijk onder aan de streep het voordeligste uit met een benzineauto.

Diesel (B7)

Wie voorheen veel kilometers maakte koos al snel voor een dieselauto.
Tegenwoordig is dat door milieuzones en dieselschandalen al lang niet meer zo vanzelfsprekend.

LPG

Nu diesel flink aan populariteit moet inleveren zou je verwachten dat autogas weer meer in trek komt.
Het tegendeel blijkt waar, het aantal auto's op LPG neemt al lange tijd flink af.

Elektriciteit

Elektrisch rijden verschilt op zoveel manieren van rijden met een auto op benzine of diesel.
Het opladen, de milieu-impact, de kosten en kun je er een caravan mee trekken?

Ondanks dat een elektrische auto beduidend duurder in aanschaf is dan een auto die rijdt op bijvoorbeeld benzine, is het gebruik ervan vele malen voordeliger.
Je hoeft immers niet te tanken.
Je kunt de auto gewoon opladen via ‘het stopcontact’. Al met al een prima vorm van alternatieve brandstof.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Hybride-aandrijfvormen

Hybride betekent volgens het woordenboek “een 'kruising”, in het geval van auto's een kruising tussen een brandstofmotor en elektrische techniek.
Er zijn ruwweg drie soorten hybrides te onderscheiden, de milde hybride, de 'gewone' hybride en de plug-in hybride.


Ten opzichte van een gewone hybride heeft een plug-in vaak een grotere accu en kun je hem opladen aan een laadpaal.
Wie zijn plug-in hybride consequent oplaadt, zal flink zuiniger rijden dan met een vergelijkbare conventionele auto.
Een interessante overweging voor wie zuiniger wil rijden, maar de overstap naar volledig elektrisch nog niet kan of wil maken.

Hybrides zijn er zowel met benzine- als met dieselmotor.

Een hybride auto is eigenlijk een combinatie van een auto met een (fossiele) verbrandingsmotor (diesel of benzine) en
een motor die aangedreven wordt door elektriciteit
.
Doordat deze auto op een alternatieve brandstof kan rijden, is de potentiële CO2-uitstoot lager dan bij een auto met enkel een verbrandingsmotor.

Dit maakt hybride auto’s potentieel milieuvriendelijker.
Hier moet echter een kanttekening bij worden geplaatst: fabricage en sloop van een hybride auto zijn extreem milieuvervuilend.

Alternatieve brandstoffen

Een heel klein gedeelte van het Nederlandse wagenpark maakt gebruik van een andere energiedrager dan benzine, diesel, lpg of elektriciteit,
te weten auto's die rijden op aardgas (CNG) en een klein aantal (nog) op waterstof.

Aardgas: Compressed Natural Gas (CNG)

Een andere mogelijkheid is een auto die aangedreven wordt door aardgas. Dit product wordt ook wel Compressed Natural Gas (CNG) genoemd.
Het aardgas is in dat geval samengeperst. Dit maakt dat CNG milieuvriendelijker is dan LPG.
Ook stoot CNG ongeveer 15% minder schadelijke CO2-gassen en plusminus 85% minder stikstofoxiden uit dan reguliere brandstoffen.

Biobrandstof

Wordt vaak geproduceerd uit gewassen zoals palmolie of suikerriet. Bij de verbranding van sommige soorten biobrandstof kan tot wel 70% minder roet of fijnstof vrijkomen.
Pure plantaardige olie is in potentie de meest schone vorm van biobrandstof. Het meest groene idee achter biobrandstof is dat het bijdraagt aan het milieu doordat het CO2 opneemt.
Het heeft in feite CO2 nodig om te kunnen groeien.

Toch zijn biobrandstoffen niet per definitie duurzame alternatieve brandstoffen!
Vaak worden regenwouden gekapt om biomassaplantages aan te kunnen leggen en kiezen boeren voor deze vorm van agricultuur.
Op de lange termijn kunnen zelfs voedseltekorten ontstaan als deze vorm van alternatieve brandstof veel aan populariteit wint.
Vooralsnog lijkt biobrandstof uit biomassa NIET bepaald milieuvriendelijk.

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de elektrische auto de toekomst heeft, sommigen denken meer in de richting van waterstof.
Dat kun je namelijk net zo snel tanken als benzine of diesel, terwijl uit de uitlaat alleen maar water komt.
En zijn er wel genoeg tankstations waar je waterstof kunt tanken?

Een waterstofauto ís een volledig elektrische auto. De wielen worden aangedreven door een of meerdere elektromotoren.
Het grote verschil tussen een waterstofauto en een ‘batterij-elektrische auto’ is de manier waarop de energie wordt opgeslagen, een zogenaamde brandstofcel.
Deze laat waterstof uit de opslagtanks onder de auto gecontroleerd reageren met zuurstof uit de buitenlucht.
Er vindt dan een omgekeerd proces plaats: de zuurstof en het waterstof vormen weer water.

Door deze chemische reactie komt energie in de vorm van elektriciteit vrij. Met die elektriciteit kunnen vervolgens de elektromotoren gevoed worden.

Waterstof is een zeer vluchtig gas, dat van nature niet op aarde voorkomt. Je zult het dus moeten produceren.
Dat kan bijvoorbeeld door water (H2O) te splitsen in zuurstof (O2) en waterstofgas (H2).

Er worden geen schadelijke stoffen zoals CO2 uitgestoten. Dit maakt waterstofauto’s in principe beter voor het milieu.

Er zijn echter nog heel weinig tankstations die waterstof (H) aanbieden.
En vooralsnog kost het opwekken van waterstof méér energie dan dat het oplevert.

Toch lijkt hier verandering in te komen.
Het Nederlands Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bijna 15 miljoen euro subsidie gekregen om ervoor te zorgen dat
waterstof toegankelijker wordt voor consumenten
en op een duurzamere manier kan worden opgewekt.

Voor- en nadelen van waterstofauto's

Nadelen zijn er ook.

AUTOweek                                                                                                Klik hier om naar de vorige pagina te gaan


Duurzaam Rijden was (vroeger) niet aan de orde
1e Hybride 1e elektrische auto 1e auto op hout en gas Snelste auto, Aspark