Wat is een animatie ?
Animatie is de illusie van beweging door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden, zogenaamde frames.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen traditionele animatie en digitale animatie.
Webpagina’s danken hun dynamische karakter voor een belangrijk deel aan animaties.
Een animatie (of motion graphic) is zo'n simulatie van bewegingen, met elk een afzonderlijke fase van de beweging.

Belangrijk is dat de plaatjes steeds in een bepaald onderdeel van elkaar verschillen en voor het overige precies gelijk zijn. Zo ontstaat de illusie van beweging tegen een statische achtergrond.
Onze hersenen houden elk beeld een fractie van een seconde vast en leggen de nieuwe voorstelling over de vorige.

Volgens dit principe werkten ook de mechanische apparaten uit de 19e eeuw (o.a. de kinetoscoop en de tachyscoop) waarbij men een schijf met afbeeldingen snel in beweging bracht door aan een slinger te draaien en men door een venster het animatie-effect kon waarnemen.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan