Bloedstelpende kit gebruikt voor aderlating

De medische expertise in de Middeleeuwen was duidelijk niet die van de 19e eeuw, laat staan van vandaag!

Het mag dan ook geen verrassing zijn te vernemen dat zij een aantal vrij twijfelachtige medische procedures toepasten.

Eén zo'n procedure was aderlating door middel van bloedzuigers. Ja, bloedzuigers. De artsen hadden het gevoel dat het lichaam af en toe een ontlading nodig had van de hoeveelheid bloed die door zijn systeem stroomde, een reset zo je wilt.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan


Het geneesmiddel, in hun ogen, was aderlating. Bloedzuigers werden op de huid geplaatst onder deze kopjes, die ook voor zuigkracht zorgden om de ziekte direct door de huid naar buiten te "trekken".

Lancet voor bloedende patiënten

Aderlating als een medische praktijk heeft een opmerkelijk lange tijd geduurd. De procedure kan worden teruggevoerd tot de jaren 1600, toen ze werd uitgevoerd door kappers, die tevens chirurg waren.

Twee eeuwen later werd het nog steeds gezien als een remedie voor onwel geworden patiënten en als een routinematige preventieve maatregel - grotendeels omdat de medische beroepsbeoefenaren in die tijd geen andere mogelijkheden hadden en ze vonden dat ze iets moesten doen.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Er zijn in de loop van de geschiedenis verschillende bloedingsmethoden gebruikt, waaronder bloedzuigers, cupping, het aftappen van slagaders en het openen van aders met een lancet - zoals de lancet die hierboven is afgebeeld uit de jaren 1820.