Stichting Pensioenfonds ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor de overheid en het onderwijs. ABP staat voor Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en is het grootste pensioenfonds van Nederland, alle ambtenaren - ook de gepensioneerden - zijn erbij aangesloten.


Stichting Pensioenfonds ABP werd geprivatiseerd in 1996.

Om een goed rendement te kunnen behalen, belegt ABP de pensioeninleg van de deelnemers. Wanneer deze inleg alleen zou worden opgespaard, zou dit te weinig opleveren om alle deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden.

ABP stopt met beleggen in fossiele brandstoffen en zet verder in op hernieuwbare energie. (Hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie, oceaanenergie, aardwarmte, biomassa en biobrandstoffen) bieden een alternatief voor fossiele brandstoffen en dragen bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.)

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan