Dumpen van afval strenger aanpakken

Zo goed mogelijk legen en vegen is niet voldoende.

In de strijd tegen het zwerfafval moet het dumpen van afval strenger aangepakt worden.

Het komt steeds vaker voor dat mensen illegaal afval dumpen, naast de boven- en ondergrondse containers plaatsen of zomaar ergens dumpen!

Dit is niet toegestaan. Het gaat hierbij voornamelijk over vuilniszakken met huisvuil, maar ook bouwafval en huisraad, drank- en eetverpakkingen, enzovoort.

De gedumpte vuilniszakken en ander afval vormen niet alleen een bron van ergernis, het jaagt ons ook allemaal op extra kosten.

Wanneer de dader niet bekend is, draaien de burgers op voor de kosten voor het verwerken van het extra afval.
De buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente zouden intensiever moeten gaan controleren op het dumpen van afval.

Overtreders riskeren een fikse boete.Klik hier om naar de vorige pagina te gaan