Wat is Uw, jouw relatie met stad en regio?


Te denken aan woon-, werk- en leefsfeer, van vroeger en nu.


Mijn naam is John Hos.


Geboren in Amby op 6-6-1952.

Nieuws van die dag

We woonden in bij oma Hos aan de AmbyerstraatZuid 8, op de bovenverdieping, zonder verwarming, water en wc.

Dit alles moest van beneden naar boven gebracht worden.

Na een aantal jaren verhuisden we naar Nazareth, waar toen de E9, de huidige A2 aangelegd werd.

Op de St. Franciscusschool,   nu 't Spoor, met dhr. Gommers als directeur, heb ik de lagere school doorlopen, toen ik in de 6e klas diabetes kreeg.

Berekening Diabetes

In die tijd een heel gedoe.

6 Weken in het toenmalige Annadal verbleven, tussen volwassenen.


Met school was er toen even een probleem, maar bij de “Broeders”, na enig overleg van pa en ma Hos, de Mulo kunnen gaan doen bij de Geusselt, i.p.v. de ambachtschool.

Daar slaagde ik voor A en B, met middenstandsdiploma.

Vervolgens aan de HAVO begonnen, bij de broeders aan de Tongerseweg.

Hierna aan de PA-academie, waar ik met vallen en op staan (laat-puberaal gedrag) doorheen kwam, in 1975 solliciteerde bij de Fons Olterdissenschool te Daalhof en aangenomen werd als onderwijzer.


34 Jaar gewerkt als leerkracht, maar aan het einde hiervan vervelende confrontaties gehad, waarna deze baan eindigde!!!!
Na een periode van verwerken, outplacement en geregel in deze nieuwe situatie, ben ik terecht gekomen bij Terre des Hommes aan de Dorpstraat te Heer-Maastricht.

Vanaf 1 april 2010 loop ik stage in de winkel, maak kennis met het hele gebeuren en de medewerkers.
Even wennen, maar erg leuk en leerzaam.
Naast dit vrijwilligerswerk doe ik een cursus Webdesign.
Mijn wens Ún realisatie is een eigen website, De RegioVannU, met nieuws en verhalen.

Per 1 december 2010 ben ik officieus de winkelco÷rdinator van Terre des Hommes Maastricht geworden.
De hele organisatie van een co÷rdinator wil ik wel SAMEN doen met de huidige medewerkers.
Iedereen weet over het hoe en wat, SAMEN kunnen we dit, het winkelwerk, goed en gedegen voortzetten.


Reageren

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan