De aanduiding rechts wordt gebruikt om de politieke richting van partijen, personen en organisaties te karakteriseren. Ook binnen een partij of organisatie onderscheidt men vaak "rechtse" en "linkse" stromingen. ... De uiteinden daarvan worden met linker- dan wel rechtervleugel aangeduid.

Links en rechts

Om een indeling van de politieke partijen in Nederland te maken, worden meestal de termen 'links' en 'rechts' gehanteerd.

Als aanvulling op deze indeling worden de termen 'progressief' en 'conservatief' vaak gebruikt.

De gronden waarop die indeling wordt gemaakt en dus ook de indeling zelf staan echter vaak ter discussie.

De termen beogen in het algemeen kiezers meer duidelijkheid te geven.

Omdat de indeling echter door partijen zelf en ook door kiezers op verschillende wijzen wordt uitgelegd, is terughoudendheid geboden.

De indeling heeft vaak meer te maken met het beeld dat van een partij bestaat, dan met concrete programmapunten.

De betekenis van deze termen verandert bovendien ook door de tijd.

De betekenis van 'links' en 'rechts' was vóór 1945 bijvoorbeeld geheel anders dan nu.

Tegenwoordig betitelt men vooruitstrevende partijen als 'links' en meer behoudende partijen als 'rechts'.

Linkse partijen zijn voor een grotere rol van de overheid in het maatschappelijk leven, terwijl rechtse partijen die rol beperkt willen houden.

Links, Rechts, Gelijkwaardigheid, Vrijheid, Eerlijke verdeling van inkomen, Kennis en macht, Persoonlijke vrijheid, Economische vrijheid, Bescherming van de zwakkeren, Internationale bescherming van deze vrijheden, Belangen van de samenleving als geheel, Benadrukt de belangen van het individu en het bedrijfsleven, Actieve overheid, Passieve overheid, Progressief (vooruitstrevend), Conservatief (behoudend), Reageren op veranderingen in de maatschappij met nieuwe maatregelen.

Allemaal gedachten in de maatschappij en de politiek.

De samenleving moet veranderen, de verhouding tussen de mensen moeten veranderen, meer gelijkwaardigheid.

Linkse, progressieve, politici hebben vaak contact met actiegroepen. Houden vast aan traditionele waarden en normen. Benadrukken wat al bereikt is en houden daaraan vast.

Veranderingen moeten langzaam en in kleine stappen plaatsvinden.

Rechtse politieke partijen worden ook wel conservatief of behoudend genoemd. Met minder invloed van de overheid.

De overheid in ons land heeft bij zowel linkse als rechtse partijen een duidelijke rol.

Bij links heeft de overheid de rol van beschermer van de zwakkeren in de samenleving.

Bij rechts heeft de overheid de rol van beschermer van de vrijheid

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Denkend in oplossingen wordt steeds meer de nieuwe weg.