Waterpuzzel

1    2      34    5         
                                 
  6                    7
                         
8        9  10               
                               
    11    1213               
                             
    14                15      16  17         
                                             
                18   
                     
19                  20        21 
                                 
      22            23                   
                                         
24      25      26      27     
                               
28      29      30             
                               
      31      32                 
                                 
33      34                           
                                     
              35    36     
                           
37  38                     
                           
  39                 
                     
40        41            4243
                           
44                      45    46              47        48
                                                         
            49  50     
                       
51            52              5354          55   
                                                 
    56                    57          58   
                                           
      59        60  61         
                               
  62  63          64              65           
                                               
            66        6768
                         
69        70      7172          737475         
                                               
          76                   
                               
77            78  79        80    81                82 
                                                       
              83             
                             
  84    85         
                   
  86      87  88        89      90  91   
                                         
92                 
                   
      93  94      95
                   
96                      97          98             
                                                   
99100  101        102   
                     
    103  104      105106                     
                                         
        107  108               
                             
  109                          110111112 
                                     
          113114          115             
                                       
                          116
                           
117                  118      119        120                 
                                                         
            121                      122   
                                         
123        124125        126                     
                                             
        127                128           
                                       
  129                             
                                 
    130                  131              132
                                         
133             
               
  134                           
                               
135             
               

Oplossing


Horizontaal

 1. Temperatuurschaal
 2. Densiteit
 3. Consumptiewater
 4. Vaat
 5. Vervuiling
 6. Waterminnend
 7. Reinigingsmiddel
 8. 3 Fasen van 'n stof tegelijkertijd
 9. Kraan
 10. Rangorde
 11. Bereiding in water
 12. Verdeling
 13. Stoom
 14. Chemische verbinding van + en -
 15. Bewaarplaats
 16. Vaste betaling
 17. Convex
 18. Waterkringloop
 19. Water
 20. Tappunt
 21. Afzetgebied
 22. Baden
 23. Regeling beheer oppervlaktewaters
 24. Getekend leidingnet
 25. Bekende detergent
 26. Water in vaste vorm
 27. Waterloop
 28. Burgemeester van een waterschap
 29. Bestuurlijke indeling onder de directie
 30. Gezondheidsleer
 31. Stabiel
 32. Bovenste laag van de aardkorst
 33. Aanwending
 34. Staal(tje)
 35. Ontleding
 36. Gat om grondwater te bereiken
 37. Animalia
 38. Een gegraven meer
 39. Verfrissing
 40. Uitgaven
 41. Water met minimum aan zouten
 42. Transportmiddel
 43. Neerslag
 44. Bestrijdingsmiddel
 45. Beveiliging
 46. Personeelszaken
 47. Systematisch chemische naam voor water
 48. Bedrijfscomputerprogramma
 49. Water
 50. Luchtgesteldheid
 51. Frans voor water
 52. Vr. directeur
 53. Doorsijpelen
 54. Zwammen, fungi
 55. Toezicht op waterstaatswerken
 56. Hydrometer
 57. H2O
 58. Hoedanigheid
 59. Zuidwester
 60. Voedsel
 61. Overheidsonderneming voor drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer
 62. Diffusie van water
 63. Werkaanbod
 64. Voorschrift
 65. Automatisering
 66. Watergang van regen
 67. Eigenschap van organismen
 68. Werktuig
 69. Wel
 70. Wasem
 71. Aanleg leidingen
 72. Raadgeving
 73. hPa
 74. Verkoop en Communicatie
 75. Buizenstelsel
 76. Voorraadruimte

Verticaal

 1. Wateraftapconstructie
 2. Transpireren
 3. Concaaf
 4. Parameter
 5. Structuurverbindingen van (nieuwbouw)wijk
 6. Kwik, lood, benzeen enz.
 7. Registratie van (water)verbruik
 8. 't Water in de ondergrond
 9. De beweging van water naar de atmosfeer
 10. Waterhennep
 11. Geldzaken
 12. Bladerdak
 13. Studie naar gedrag en eigenschappen van water
 14. Legionella
 15. Scheidingsmethode
 16. Verzameling zwevende waterdruppeltjes
 17. Vaststelling
 18. Keuren
 19. Onderdeel van sector
 20. Natuurkundig verschijnsel
 21. Atmosferisch verschijnsel
 22. Door de mens aangelegd meer
 23. Energiebron
 24. Warmwaterbron
 25. Prachtig
 26. Meteorologie
 27. Monteur
 28. Bui
 29. Waterhardheid
 30. Watering, binnenwaard
 31. Bedrijfsschema
 32. Druk-eenheid
 33. Drinkverlangen
 34. Heidemeertje
 35. Ca
 36. Calcium, magnesium enz....
 37. Administratie
 38. 1/1000 mol
 39. Krachtbron
 40. Arbeidsomstandigheden
 41. Stroom
 42. Aanmaak
 43. Handelsterm
 44. Overleg, dialoog heen en weer
 45. Keuring
 46. Door land omringde watervlakte
 47. Gemiddelde weerstoestand
 48. Atmosfeer
 49. Opslag van drinkwater
 50. Wateren
 51. Kalksteen
 52. Chemisch element H
 53. Hoogheemraadschap, bestuursniveau
 54. Dienstverlening
 55. Toilet
 56. Baden
 57. Springbron
 58. Verzorging
 59. Verschijningsvorm
 60. Tarief
 61. Waterleidingbedrijf in Limburg
 62. Schoonmaken van leidingen
 63. Membraan
 64. Damp
 65. Laven
 66. Klantenservice

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan


J.H.