Politiekpuzzel

1
 
2 
   
  3     
         
4                 
                   
  56             
                   
       
       
  7          8     
                     
    9               
                     
    10    11              12
                           
13                 
                   
         
         
    1415  16                 
                             
17                       
                         
18                        19
                           
         
         
    20      21    22
                   
23      24           
                     
25                26  27     
                             
        28       
                 
      29                       
                               
  30  31                       
                               
             
             
           
           
  32    33    34 
                 
      35       
               
36        37      38 
                     
        39             
                       
  40                   
                       
        41                     
                               
  42         
             
           
           
43                         
                           
   
   
44       
         

Oplossing


Horizontaal

 1. Geert Wilders
 2. Vorming
 3. Gouverneren
 4. Politieke positie
 5. Werkmethode
 6. Overheid
 7. Verkiezingen
 8. Politieke kieswijzer
 9. Communiteit
 10. Staten Generaal
 11. Politieke positie
 12. Ministerraad
 13. Gezelschap, groepering
 14. Socialistische partij
 15. Politieke ideologie
 16. Staatsvorm
 17. Christen democratisch appel
 18. Democraten van 1966
 19. Amendement
 20. Opvang
 21. Stadsraad
 22. Ministers en staatssecretarissen
 23. Kamerstoel

Verticaal

 1. Politieke positie
 2. Ouderenzorg
 3. Regeringsleider
 4. Autorisatie
 5. Wetten
 6. Alliantie
 7. Kabinetslid
 8. College
 9. Pluraliteit
 10. Strategie
 11. Rooie
 12. Staatkunde
 13. Staatkundig gereformeerde partij
 14. Onderminister
 15. Optie
 16. Compromisformule
 17. Bestuurscollege
 18. Gescheiden taken
 19. Stemrecht
 20. Partij van de arbeid
 21. Laagconjunctuur
 22. Staatsvorm
 23. Stemmen
 24. Verkiezingsstrijd
 25. Tegenstelling
 26. Sociaal medium
 27. Volkspartij


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan


J.H.