Afvalpuzzel

bookmark
1              2  3             
                                   
  4 
     
5        6              7
                           
8    9         
                 
    10             
                   
      11           
                   
12      13  14    15   
                       
           
           
16    1718                 
                           
  19       
           
20              21   
                     
  2223      24 
               
25                      26             
                                       
    27           
                 
28                  29      30
                             
    31   
         
3233            34              35     
                                       
    36            37
                   
38          39         
                       
       
       
       
       
  4041          42       
                         
    43   
         
44            45                    46   
                                         
         
         
      47           
                   
   
   
   
   
48    49             
                     
   
   

Oplossing


Horizontaal

 1. Organisch afval
 2. Recycling
 3. Drijvende vuilnisbelt
 4. Vervuilde lucht
 5. Kleur
 6. Afval politicus
 7. Dierlijk afval
 8. Plaats genoemd naar milieuclub
 9. Polychloorbifenyl
 10. Aantasting
 11. Vuilnis
 12. Groente, fruit en tuinafval
 13. Beschermer van de biodiversiteit
 14. Bewust of onbewust weggegooid of achtergelaten afval
 15. Rangschikken
 16. Stortgas, methaan en co2
 17. Voorbeeld van luchtvervuiling
 18. Klein rond meertje (Eskimo's)
 19. Metaalafval
 20. Onderdeel van biologie
 21. Vroeger ministerie
 22. O3
 23. Protocol
 24. Omgeving
 25. Organisatie over alternatieve brandstoffen en techniek
 26. Klein stuk landschap
 27. Opleiding
 28. Klein chemisch afval
 29. Uitstoot
 30. Stikstofdioxiden
 31. Voorbeeld van watervervuiling

Verticaal

 1. Aanpak gezondheidsbescherming
 2. Omzetten naar iets nieuws
 3. Daling van de waterspiegel
 4. Int. orgaan voor standaardisatie
 5. Afval verzamelnaam
 6. Int. milieuorganisatie
 7. Het benutten van natturlijke hulpbronnen, zonder ze aan te tasten
 8. Cyclus
 9. Drive
 10. Tjasker
 11. Verzamelnaam voor deeltjes
 12. Kunststof
 13. Laag in de stratosfeer
 14. Kooldioxine
 15. Voorbeeld van bodemvervuiling
 16. Afvalplaats
 17. Blijvend
 18. Energiedrager
 19. Probleem voorkoming
 20. Overblijfsel bij verbranding


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan