Home

Nieuws

Is er nog nieuws?
Een zeer menselijke vraag, die echter sterk aan gebruik en betekenis heeft ingeboet.

Wat zich afspeelt in de wereld, dichtbij en/of ver van huis krijgen we opgediend door krant, radio, tv en internet.
De allerdaagse gebeurtenissen via Twitter, Hyves, Linked, Facebook enz.

Gebeurtenissen in familie- en kennissenkring is afhankelijk van persoonlijk contact.
In dat opzicht zijn we gelijk gebleven aan onze verre voorouders.
Zij waren uitsluitend aangewezen op boodschappers en troubadours, die zich in levende lijve presenteerden.

De geschiedenis van: De krant (gezèt).

Belgen en Zuid-Oost-Nederlanders klinkt het woord "gazet" bekend en vertrouwd in de oren.
Zij weten dat daarmee de krant wordt bedoeld.

De oorsprong van het woord ligt in Venetië.
In het midden van de 16e eeuw werden daar op openbare plaatsen "nieuwstijdingen" voorgelezen.
Wie deze berichten nadien nog eens wilde inzien of zelfs mee naar huis wilde nemen,
moest daarvoor een kleine munt betalen, een gazetta.

Later werd dit woord de naam voor het nieuwsblaadje zelf.
Van gazetta is het via gazette een kleine stap naar gazet.
"Geef miech de gezèt ins", pleegt men in Maastricht thans nog te zeggen.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Nieuws omvat alle informatie van algemeen belang dat tot aan publieke waarneming nog onbekend was. Het gaat doorgaans over recente feiten, actualiteit, waar collectieve belangstelling voor bestaat. Nieuws kan echter ook betrekking hebben op een 'inlichting' uit het verleden, dat niet eerder als zodanig was ontsloten voor het openbare, bijv. om een onthulling van feiten of publiciteit van informatie. Nieuws wordt gepresenteerd in de vorm van tekst, grafieken, foto's, video of gesproken woord. In een krant of tijdschrift staat het nieuws meestal vooraan gegroepeerd en wordt het gescheiden gepresenteerd van commentaar en/of achtergronden.