Bij wie wordt de NIO afgenomen?

De NIO kan worden afgenomen bij leerlingen van

groep 8 van het basisonderwijs, en leerlingen

van klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.

Wanneer wordt de NIO afgenomen?

De NIO kan op elk moment van het jaar worden

afgenomen.

Waarom wordt de NIO afgenomen?

De NIO wordt meestal op verzoek van de school

afgenomen door de eigen schoolpsycholoog of

orthopedagoog of door een gekwalifi ceerde

medewerker van een schoolbegeleidingsdienst,

onderwijsadviesbureau of een psychologisch adviesbureau.

Als de NIO wordt afgenomen in groep 8 van de

basisschool (in plaats van of naast een schoolvorderingentoets)

dan dient de uitslag om het

advies te ondersteunen dat de basisschool geeft

over het voor uw kind meest geschikte niveau

van vervolgonderwijs.

Met de uitslag van de NIO is het ook mogelijk

na te gaan of een leerling binnen het voortgezet

onderwijs straks behoefte heeft aan extra ondersteuning.

Wordt de NIO afgenomen in groep 1, 2 of 3 van

het voortgezet onderwijs, dan dient de uitslag

om te kijken of uw kind op zijn/haar plaats zit

binnen het gekozen onderwijsniveau.

Ook ouders/verzorgers kunnen een gekwalificeerde psycholoog, orthopedagoog, school- of

loopbaanbegeleider vragen de NIO bij hun kind

af te nemen. Dit gebeurt dan vaak in het kader

van een zgn. ‘second opinion’.

Hoe langt duurt de afname van de NIO?

De afname van de NIO duurt ongeveer twee

uur en gebeurt door ervaren testassistenten

(meestal via een door de school ingehuurde

instelling, bijvoorbeeld de eerder genoemde

schoolbegeleidingsdienst, een onderwijsadviesbureau

of een psychologisch adviesbureau).

Uit welke onderdelen bestaat de NIO?

De NIO bevat 6 onderdelen, die vragen naar

inzicht op het gebied van taal (drie onderdelen),

rekenen (twee onderdelen) en ruimtelijk inzicht

(één onderdeel).

De onderdelen van de NIO - met uitzondering van

het ruimtelijk-inzicht onderdeel, dat 8 opgaven

kent - bestaan uit 20 tot 30 meerkeuzevragen.

Voorafgaand aan elk onderdeel worden 2–12

oefenvoorbeelden gemaakt en besproken.

De leerlingen mogen dan ook nog vragen stellen.

Als de vragen zijn beantwoord, wordt met

de afname van het betreffende onderdeel begonnen

en proberen de leerlingen in de daarvoor

gestelde tijd (tussen de 5 en 15 minuten)

zoveel mogelijk opgaven te maken.

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau

Waaruit bestaat de uitslag van de NIO?

Als de opgaven na afloop van de test zijn nagekeken,

wordt de uitslag geïnterpreteerd door een deskundige

(meestal een psycholoog of orthopedagoog) en

wordt deze besproken met de school en in de meeste

gevallen ook met de ouders.

Hiernaast ziet u een voorbeeld van het scoreformulier

zoals dat met het scoringsprogramma van de NIO

kan worden uitgedraaid.

Op de school van uw kind kan een afwijkend advies/

scoreformulier in gebruik zijn.

Dit is namelijk afhankelijk van wat de school met de

schoolbegeleidingsdienst, het onderwijsadviesbureau

of het psychologisch adviesbureau afspreekt.

Voorbeeld taalonderdeel Synoniemen

Welk woord betekent hetzelfde als het dik gedrukte woord?

dapper 1 licht 2 koud 3 vrees 4 moedig 5 nieuw

Voorbeeld taalonderdeel Analogieën

Bedenk hoe het eerste woord bij het tweede past.

Zoek daarna het woord dat op dezelfde manier bij het derde woord past.

huizen - stad     bomen - 1 takken 2 gras 3 bos 4 weg 5 stam

Voorbeeld taalonderdeel Categorieën

Welk woord past het beste bij de eerste twee dik gedrukte woorden?

regen - nat 1 gelijk 2 tegengesteld 3 soort 4 deel 5 oorzaak 6 middel

Voorbeeld rekenonderdeel Getallen

Welk getal moet volgen op het laatste getal in de rij?

2 4 6 8 10 12 - 10 11 12 13 14

Voorbeeld rekenonderdeel Rekenen

Welk teken x of : of + of - moet in deze som staan?

8 .. 2 = 10 x : + -

Voorbeeld ruimtelijk-inzicht onderdeel Uitslagen

Van welke figuren (1, 2, 3, 4, of 5) kan het figuur vr de lijn worden gemaakt?


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan