Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Verreke = Varken, zwijn; me hèt de verrekes ouch kuusjkes en ónderkint ze es biere en zoge, breulinge en sjeutelinge, bagke en spebekskes;

Zegswijzen:

1) dee zenger beuk wie e mager of e sjeel verreke, zoe vèt, ónnöttig, luij, madzjetig, smerig wie e verreke, zoe sjtóm wie 't achterind vaan e verreke, dee wèt wat 'r drijf es 'r e verreke bijj z'ne sjtart heet= iemand die in z'n handel of betrekking misslagen begaat of moeilijkheden ondervindt bij een hachelijke onderneming;

2) dee hèlt zich wie e sjeel verreke= spottend voor iemand die zich op z'n best kleed of trots gedraagt;

dee heet de verrekes geheujd= iemand met lompe manieren;

3) z'n neus krolt 'm wie e verreke dat vreutele wèlt= hij heeft plezier, glundert over iets;

      1. dat is e vèt verreke z'n vot gesmeerd= iemand die rijk is, die overvloed heeft en dit wil vermeerderen

      2. Liederlijk, vuil, morsig mens of 'n verachtelijk wezen,

      3. Pissebed

Veldbaoj= Veldwachter; de veldbaoj mós tösse beije kómme

Vermallesjeerd= Verwenst, vervloekt. ongelikt; moot iech miech laote koejónere door dee vermallesjeerden hónd? Aoch, wat 'n vermallesjeerde gawdeve; Vermallesjeerd, iech bin veur oet me vel te springe

Vajersstool= Zegswijze= 'r zit op z'ne vajersstool= Hij leeft van 't geld, dat hem van z'n vader is nagelaten; Hij heeft de zaak van z'n vader

Valhood= Valhoed, beschuttend hoedje voor pas lopende kinderen; boe ze 't keend lierde loupe zónder körref, kreeg 't e valheudsje op


Verpópzak= Verbouwereerd; heer keek inins gaans verpópzak; Bèr waor e bitteke verpópzak


Verruzele= 1) Bladeren verliezen, veren verliezen; die roeze zien gaans verruzzeld 2) Afgetakeld, armoedig uitzien; wat zuut die nao häören trouw verruzzeld oet, 't is zjus 'n verruzzelde hin


Verzaote= Verstellen, verzadigen; de hummes verzaote

Vetse= Hard lopen; ze vetsde 't geweer sjuins in de hand langs de Lómmerd, Beyart, Kommel, Hof van Tilly


Vive la vink= Zegswijze: de moos dat vive la vink doen= vlug, gauw; en daan mer de gaansen daag oet, vive la vink= lustig, vrolijk, zonder zorg


Vlegesjeet= Strontje, weegscheet; heer krijg, gluif iech, 'ne vlegesjeet op z'n oug


Vlu-Bet= Vlooie-Bet, naam van een destijds bekend Maastrichts tiepe, woekeraarster


Vot= 1) Achterste; heer veel op z'n vot; Zjengske de krijgs 'rs op d'n vot; dee 'n groete vot heet, heet 'n groete brook vandoon= wie de grote heer wil uithangen, heeft veel geld nodig; Is de vot neet groeter wie de brook= is de berekening wel juist, is het plan wel uitvoerbaar?; me kint gein rechte brook op 'n króm vot make= men kan het onmogelijke niet doen; eine z'n vot naodrage= overdreven gedienstig zijn; dao is dee 'n eij oet z'n vot gevalle= iemand die onverwachts goedgeefs is; get veur de vot kletse= slordig ten uitvoer brengen, met de muts er naar gooien; die sere de kop, um de vot te verkoupe= van meisjes die zich opschikken; mèt de vot vol sjöld, wie 'ne hónd vol vlu, ze hink zich alles aon de vot= ze besteedt al haar geld aan kleding 2) Vergelijking: de vot vaan 'ne boum= het onderste gedeelte met de wortels; de vot vaan 'n eij, de vot vaan de brook is erreg dun


Vreigele= Plagend elkaar dwarsbomen, klein hatelijkheden zeggen, steken onder water geven; ze zaote zich weer te vreigele; vreigelt toch neet zoe ónderein


Vunkeleer= Iemand die graag met vuur speelt