Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Machóchel= Dikke, lompe vrouw; zoe'n dikke machóchel mèt twie döchter kwaom de zaol ingesjeigele

Madzjel= Dikke, plompe vrouw; dao kump die dikke madzjel van 'n mama mèt häör zeve döchter aongesjacheld


Mamzèl= Juffrouw in zeer gemeenzame taal; ein of aander mamzel oet Luik


Meijpenning= Geldstuk dat de gehuurde knecht of meid kreeg als teken dat de betrekking aanvaard werd; de meijpenning aonnumme; de meijpenning trökgeve= niet akkoord gaan met de huur; hijj Trijnsje, iech kóm diech de meijpenning weer trökbringe, veel Truijke bijj häör 't hoes in


Merrekof= Meerkol; Vlaamse Gaai; wèt geer wat 'ne merrekof, 'n däölke (kauw, torenkraai), e koetsjike is?


Miezemouze= 1) Meesmuilen, grijnzen 2) Een kaartspel

Möts= Muts en Morgen


Móts= Kort aarden pijpje, smuigertje; heer zaot in 'nen hook aon 'n móts te zoeke


Mótse= Stijfkoppig en nors en zwijgzaam zijn ontevredenheid tonen; “Mónke”, sjaom dich, zitsteweer te mótse? En d'n hielen daag mer mótse en mónke


MTB Maastricht

MTB ondersteunt actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun persoonlijke ontwikkeling naar passend werk. Dit gebeurt onder meer door mensen een leer-werktraject aan te bieden. Zodoende werkt iedereen zelf aan zijn eigen kansen en ontwikkeling richting arbeidsmarkt.

MTB staat namelijk voor mountainbike.

MTB in medische termen voor

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) is een opmerkelijk succesvolle ziekteverwekker die tientallen jaren in gastheerweefsels kan blijven bestaan zonder ziekte te veroorzaken.

MTB in sms'en, Meant to be, Bedoeld om te zijn . MTB. mama in spe. MTB. Making The Band (tv-programma)