Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Kaafmoeze= Verliefd praten, vrijen; en in de duuster straote kós eder Meij mèt häöre Zjang kaafmouze en vrijj praote

Kaanjel= 1) Dakgoot met afvoerpijp; de kaanjel waos verstop, de kaanjel leek; heer leep striekentere langs de kaanjel; 2) Naam van een wetering (een (gegraven) watergang. Vooral bij de ontginning van laagveengebieden was het graven van een wetering belangrijk voor de afwatering); aon de kaanjel lik Villa “De Kaanjel”;

Doorzuipen; zoepe wie 'n kaanjel, zoepe wie unne tempeleer, zoepsjuit


Kabaw= Levenslust, moed; heer zeet tot menier veur gein twie sent kabaw in heet en dat 't 'ne bangesjieter is; geine vaan de pasjente had väöl kabaw mie in

Kahot= “Kardoesje”, rolletjes pasmunten (in de regel van 50 ct, in papier); zoe wienig meugelik mèt kahotte betaole; 't kos miech ein kahot; iech verdeende toen zès kahotte in de maond; 'n brook met 'n drinkgeld, 'n kahot in eder tès; Vanuit het Frans: Kahot (wortel, peen) de tabac= spilvormige rol tabak

Kajoedele= Liefkozen; wie die mojer toen dat keend kajoedelde

Kalbas= 1) Verouderd (op de rug gedragen) schooltas; doeg dich de botramme in d'n kalbas; die koejónges, ze houde zich mèt hun kalbasse op hunne kop
2) Hengselmandje, karbies (platte gevlochten mand met twee oren, langwerpig-vierkant van vorm en van boven open); ze pakde oet de kalbas, die ze ónder häöre sjaal oethaolde, sókkerbesjute oet, sjeermoule (langwerpig week broodje) en viedelkes vlaoj (pruimenvlaai of een vierde deel)
3)
Damestasje; mèt Sinterklaos kreeg z'n vrouw e sjoen nuij kalbeske mèt zèlvere sloot; veur e kalbeskeillegant en fien, wèt ederein boe heer moot zien

Kamasj= 1) Slobkous 2) los leren beenbedeksel 3) Laars; mèt de kamassje aon

Karrik= Ouderwetse kraagmantel; vreuger kraog me jes en breukskes oet aw rök of e stök karrik; meister Klaos pakde d'n haos ónder z'ne kariek


Kasper= Zegswijze: Kasper geit ouch mèt, gezegde van iemand die mee wil gaan wandelen, naar een vermakelijkheid gaan. Daarnaast een bekend figuur uit de poppenkastwereld; mer Kasper, stout en vals, brik diech toch ins d'n hals


Kattesjaol= Kleuterschool, bewaarschool, maar ook meisjesschool; dee is nog op de kattesjaol;


Kavètsj= Verouderd , een soort bier; jao, zellefs op magerdaog had me wel ins lekker snepkes, wie stokvès mèt mèllek, kavètsj of erretesop


Kèskedie/ Kiskedie= 1) Kwast, raar personage, grappenmaker; kiskedie heet klómpen aon, kiskedie geit danse; 2) Parodie op het Frans spreken; kèskedie en ossevot, parle ma de klunsjes


Klatspepier= Dun zacht papier om tere voorwerpen in te wikkelen; doeg die oerbelle in e bitsje klatspepier; geruik vleis is zjus klatspepier tösse d'n botram


Knaktuut= Oud wijf; die aw knaktuut zouw kómme koffiedrinke


Knievel= Snor; m'ne maan is in d'n hiemel, dao bin iech zeker vaan, heer heet 'ne gouwe knievel, mèt zèllevere häörkes d'raon


Knoorsj= 1) Kraakbeen; dat hèts diech vleis, 't is niks wie knoorsj 2) Hoofd, kop, strottenhoofd; heer kraog de kitsj pang tege z'ne knoorsj


Koj= Flap, mispunt; dat waos toch ouch 'nen echte flap


Kollefit= Van aardewerk gebakken driehoekige steun, vaak in de vorm van een ster, ter voorkoming van het aanelkaar plakken in de ovens van geglazuurde voorwerpen; de kinder zeukde zich achter de Sjerremik (Céramique) kollefitsjes


Kreem= Zeug


Krissie= Drop, gestold zoethoutaftreksel; d'n aptieker gaof us eder 'n hamfel (handvol) krissie; krissie um sjuimke te trèkke