Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Iel= Aal; de vèsvrouw gaof de koejóng mèt 'nen iel 'ne smereling (klap, mep) in z'n fasie (gezicht); wee is 't gladste, d'n iel of dee 'm vink? Dee zal geine groeten iel vaange= niet veel voordeel met iets krijgen

Iel-springe= Volksspel, een soort paling trekken; vief iele weurde d'n ein nao d'n ander opgehaange; dee eine aoftrèk krijg 'ne gölle (gulden)

Iksaol= Oksaal= Plaats van het zangkoor; heer zit in de hoegmèe altied op d'n iksaol; en völt vaan koer tot aon iksaol de ruimte mèt z'n jubeltaol (vnml de organist)

Inkómvenabel= Ongepast, onwelvoegelijk

Inveme= Inrijgen van garen in een naald

Instöbbe= 1) Instuiven van stof, zand; 't stöb hijj in mèt dee wind, doeg de vinsters touw; 2) Onstuimig binnen rennen; of get koeds achter 'm zaot, kwaom Kees de kamer ingestöb