Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Haom= 1) Visnet; me heet groete en kleine haome 2) Halsjuk voor paard; d'n haom vaan 't peerd waos geseerd mèt peperre roeze. Haommeker= zadelmaker

Hajje= Tot haast aanzetten, ook intransitief (een onovergankelijk werkwoord) neet hajje, veer höbbe alle tied; iech bin anders neet zoe gehajd.

Hannes= Een onhandige sukkel; Hannesse is 't werkwoord

Hore= Mannetjes duif, doffer; 'nen hore en 'n zijje

Hoor= 1) Hoer; 2) Afgebroken regel aan de voet van een bladzijde

Hapsjaar= 1) Vrek, schraper, soms gewoon een scheldwoord; iech höb gein familie in mene struzak, wiestiech hapsjaars! 2) Penningmeester; d'n hapsjaar vaan de Tempeleers

      1. Met ander betekenis bijvoorbeeld in Twentse Achterhoek “Hapscheere”= grootbek, feeks

Havenaos= Is maar half werk; dat is mer havenaos gedaon

Heksesjeut= Ploteselinge reumatische aandoening

Hariekater= Henri-quatre= Puntbaardje, sik; 'ne bokkebaard hèdde me, wie 't mode waor, 'nen hariekater, wat daan eigelik “Henri IV” mós verbele

Herrebe= Zeur, zweter; Oorspronkelijk de naam van een bewoner uit de Rechtstraat in Maastricht, die, toen hij als Sinterklaas eens de kinderen zeurderig de les stond te lezen, maar vergat de geschenken uit te delen, plotseling door een ongeduldige moeder werd onderbroken met de uitroep: Herrebe, aw hoor, geef dat keend get

Hóddele= 1) Knoeien, onhandig wurmen; laot ze mer 'ns hóddele, dao kump toch niks vaan terech

2) Ongehuwd samenwonen; dat hóddelt mer biejein

Huive= Knikkers

Huidvleis= Hoofdkaas; huidvleis vaan de boer, 't zien gekapde peiringe; veur drijj sent huidvleis; Nètteke huidvleis= vroeger bekend straattype

Hoeke= Hurken; dao zaot Greet op häör hoeke mèt häöre sjoet vol struijgood; 'n aajd lieg huiske wat op z'n hoeke zaot tösse twie flinke winkelhoezer 2) Op z'n hurken zitten; heer hoekde achter de struuk op de grónd en heel zich muiskesstèl; heer hoekde dao-op wie de hinne

Hoesmösj= Iemand die altijd thuis blijft; veur häören trouw ging ze väöl oet, noe zuuste ze nörreges mie; 't is 'n echte hoesmösje gewoorde

Humme= Onderhemd; e zuver hummeke aondoen; “Nèt heet achter 't Lómmelefebrik, de aw Sintroen häör hummekes getik” = de titel van een toneelstuk; drijj naakse en eine zónder humme; Mesjeel, Mesjeel, d'n humme is langer wie d'ne keel= spottend van iemand, wiens onderkleding onder de bovenkleding uitkomt; heer heet gein humme aon ze gaat of vot= hij is doodarm; dee zou z'n humme weggeve= iemand die zeer milddadig is; in z'n humme stoon= aan schaamte en schande bloot staan; iemes tot op z'n humme oetkleije= iemand van alles beroven of te schande maken; veer sterreve in Ein humme= we zeggen hetzelfde