Home

DE POP IN DE LOOP DER GESCHIEDENIS.


De pop is zo oud als de mens. Immers, als we terugwandelen in de geschiedenis,
komen we poppen tegen vˇˇrdat er nog maar enige sprake is van cultuurcentra 
zoals we die later vinden in China, Egypte of MesopotamiŰ;. 
Van die oudste perioden in de poppenhistorie is echter bar weinig bekend.

                                 

Uit opgravingen weet men, dat de pop ook toen al een rol vervulde in erediensten en 
rituelen evenals tegenwoordig nog gebeurt bij sommige "primitieve" volkeren.

Dit is het enige wat we omtrent een mogelijk begin van het poppenspel weten.

Ongeveer 3000 jaar geleden ontstaat het Chinees schimmenspel 
met poppen van gekleurd perkament;
het Egyptisch spel met poppen die door middel van ijzeren staafjes werden bewogen 
en het wereldvermaarde Wajangspel.
In dit spel leefde en leeft de Oosterse mens zijn diepste mystiek uit.
Nu nog worden er oude volksverhalen vertolkt die doorweven zijn met religieuze elementen.

De marionetten stammen uit het oude Rome.
Ze zijn ge´nspireerd op de Chinese schimmen en
de Griekse & Egyptische staafpoppen.

De handpop is ontstaan uit de stok- en snaarpopppen.
Bij het woord ‘handpop’ is men geneigd te denken aan  volkspop nummer 1:
Jan Klaassen.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Maar er is MEER.