Home

De Maas

Zij is een 950 kilometer lange rivier in West-Europa, ontspringt in Frankrijk en stroomt daarna nog door BelgiŽ en Nederland. In Nederland is de Maas de zuidelijkste van de grote rivieren en mondt in de Nederlandse rivierdelta uit in de Noordzee.


Kenmerken Maas Totale lengte: 935 km Lengte in Nederland tot Afgedamde Maas: 196 km Breedte: 100 m Oppervlakte: 63 km2 Diepte: -13,00 tot -6,00 m MP

Feiten over de Maas: Met 7 stuwen houden we de vaardiepte constant op 3 m Om de Maas geschikt te maken voor de scheepvaart, houdt Rijkswaterstaat het waterpeil kunstmatig hoog met stuwen. Met 1 bediencentrale in Maasbracht bedienen we 8 sluizen, 1 beweegbare brug en 4 stuwen op het traject Maastricht-Belfeld. De overige 3 stuw-/sluiscomplexen in de Maas worden nog lokaal bediend. De Grensmaas in Zuid-Limburg is niet bevaarbaar. Schippers maken daar gebruik van het Julianakanaal. Tussen Linne en Buggenum gebruikt de beroepsvaart het Lateraalkanaal, omdat de Maas daar zeer bochtig is.

De Maas ontspringt in Frankrijk bij Pouilly-en-Bassigny op het plateau van Langres, stroomt door België en Nederland en mondt 935 km verder uit in de Noordzee bij Rotterdam. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Rijn, is de Maas een echte regenrivier. Dit wil zeggen dat ze gevoed wordt met regenwater, nergens in de buurt liggen hoge bergen met gletsjers. De waterstand wordt dus niet beïnvloed door smeltwater uit de bergen, maar in hoofdzaak door de hoeveelheid neerslag die ze krijgt.

De Maas een regenrivier. En van regen is er zoals u weet altijd te veel of te weinig wat dan ook zijn effect heeft op de bevaarbaarheid.- Op zeven kilometer is er een verval van 75 meter. Bovendien neemt de Maas op een bepaald moment de metro en verdwijnt ondergronds in “Les Pertes de la Meuse” ter hoogte van Bazoilles-sur-Meuse, om dan iets voor Neufchâteau weer op te duiken. Statistieken leren dat in Neufchâteau de gemiddelde waterstand van de Maas ongeveer zestig centimeter is. Verschillende bijriviertjes zorgen voor wateraanvoer waardoor het peil tamelijk constant blijft maar nog steeds laag. Op het eerste stuk door de Vogezen kent de Maas een grillige loop en prachtig beschermd landschap met zeldzame planten, omgevallen bomen, ruige begroeiing en afbrokkelende oevers.

Vanaf Trousseye verandert het aanzien van de Maas enigszins, omdat vanaf hier het Canal de la Meuse begint, een kanaal dat voor grote stukken de bedding van de Maas volgt en dat gegraven werd ten behoeve van lichte vrachtboten (spitsen), maar dat tegenwoordig vooral gebruikt wordt voor de pleziervaart.

Over het hele traject zijn er meer dan 100 sluizen en stuwen zijn.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

De scheepvaart tot aan het Maaskanaal is minimaal. Op het “Canal de la Meuse” is er al meer, licht vrachtverkeer en pleziervaart tot 10 km per uur.

Naarmate de Maas volwassener wordt, worden ook de boten groter en het verkeer drukker. Vooral tussen Namen en Luik (een van Europa’s grootste binnenhavens) kunnen de baren woelig worden.

Op de Grensmaas tussen de beide Limburgen is er dan weer geen scheepvaart, maar vanaf Maasbracht barst de hel los en wordt het scheepsverkeer ronduit hectisch.