Brandstof gemaakt van CO2 en zonlicht is het beste milieuproject ter wereld van dit moment.

Onderzoekers uit Zwitserland hebben een duurzame manier bedacht waarbij CO2 uit de lucht wordt omgezet in synthetische brandstoffen.

Daarvoor is alleen zonlicht nodig.

Onderzoekers uit Zwitserland hebben een manier bedacht waarbij CO2 uit de lucht wordt omgezet in synthetische brandstoffen.

Deze synthetische brandstof kan later worden omgezet in methanol of kerosine.


De zon levert energie en CO2 uit de lucht is de basis voor de brandstof. Daardoor is de synthetische brandstof CO2-neutraal. Sun to Liquid noemen ze het project.


De brandstof kan vooral een uitkomst zijn voor vliegtuigen en schepen. Die werken nu nog veel op fossiele brandstoffen.

Elektrische aandrijvingen zijn vaak geen optie, omdat het te zwaar is.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

In vergelijking met gebruikelijke fossiele vliegtuigbrandstoffen kan de CO2-uitstoot met deze techniek met meer dan 90 procent worden verminderd.


Het systeem bestaat uit twee reactoren en een zonnecentrale.

In de eerste reactor wordt CO2 en waterdamp naar binnen gezogen uit de lucht.

De twee ingrediënten worden naar een tweede reactor gestuurd.

Daar worden ze omgezet in koolmonoxide en waterstof.

Deze mix staat bekend als ‘syngas’.

Dit syngas wordt naar een derde reactiekamer gebracht waar het reageert met een koperen katalysator.

Hierdoor verandert het gas in de vloeibare substantie van methanol of kerosine.

Op één dag kan de experimentele opstelling 100 liter syngas produceren. Daar blijft zo’n 0,05 liter zuivere methanol van over.
Dat klinkt misschien weinig, maar dit is slechts een proef.

Deze demonstratie kan belangrijke implicaties hebben voor de transportsector, vooral voor de lange afstandsluchtvaart- en scheepvaartsectoren, die sterk afhankelijk zijn van koolwaterstofbrandstoffen.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Doordat het proces gebruik maakt van grondstoffen die in overvloed aanwezig zijn (CO2 en zonlicht), is de techniek veelbelovend.

Het kan voldoen aan de toekomstige vraag naar duurzame brandstoffen op wereldschaal, zonder de bestaande infrastructuur te moeten vervangen.

De gebruikte zonne-energie, Madrid, Spanje