Een viergodensteen is een type Romeins kunstwerk, dat gewoonlijk onderdeel is van een groter monument, zoals een godenpijler (Een erezuil, triomfzuil of gedenkzuil is een zuilvormig monument ter herinnering aan een belangrijke gebeurtenis, zoals een overwinning in een oorlog of veldslag of een belangrijk persoon.) of Jupiterzuil (Een Jupiterzuil, ook wel Juppiter-, Iupiter- of Jupitergigantenzuil, is een Romeins gedenkteken ter ere van de god Jupiter, God van de hemel en onweer. Een Jupiterzuil bestaat uit drie delen: een sokkel (meestal in de vorm van een 4godensteen), een zuil en een standbeeld, ruiterstandbeeld of beeldengroep met Jupiter.) waarvan het de sokkel vormt.


Het betreft een kubusvormige steen waarop aan alle vier opstaande zijden de beeltenis van een Romeinse godheid is uitgebeeld. Hoewel het daarbij om belangrijke godheden gaat, zijn het op de vele gevonden viergodenstenen lang niet altijd dezelfde goden.


Meer beeldheid

Nog meer2

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Viergodenstenen zijn onder meer gevonden in Nijmegen, Cuijk, Kessel, Grevenbicht, Heerlen, Maastricht, Tongeren en talrijke andere plaatsen in Oost-België en Luxemburg.

In Frankrijk en Duitsland, met name in het Rijnland, heeft men eveneens vele exemplaren aangetroffen.

De Maastrichtse Jupiterpijler (De Jupiterpijler van Derlon is een monumentaal gedenkteken ter ere van de god Jupiter uit de 2e eeuw na Chr., dat nog ten dele bestaat in de Nederlandse stad Maastricht.)


Het oorspronkelijk ruim 9 m hoge monument bestond uit een aan alle kanten gebeeldhouwde, vierkante pijler, bekroond door een standbeeld van Jupiter met een adelaar.

Van het monument zijn in 1865, 1910 en 1983 diverse brokstukken teruggevonden, die thans voor een deel te zien zijn in Museumkelder Derlon, kunnen worden opgevat als een opeenstapeling van viergodenstenen.