Werkloosheid Limburg stijgt fors

Bron: Peter Heesen, Heerlen

De werkloosheid stijgt dit jaar in Limburg harder dan landelijk. Het aantal werklozen neemt hier mogelijk toe met 5600 personen (16 procent). Die verwachting spreekt het UWV Werkbedrijf uit. De werkloosheid in Limburg stijgt sinds december 2011 en blijft dat doen in 2012, aldus het UWV.

De belangrijkste oorzaak is de aanhoudende economische crisis.
Bedrijven die eerder personeel vast hielden ondanks een gebrek aan werk, zijn daar niet langer toe in staat.

Tegelijkertijd bieden zich meer mensen op de arbeidsmarkt aan:
    jongeren die eerder besloten door te leren, hebben hun studie afgerond;
    huisvrouwen zoeken een baan om het gezinsinkomen op te krikken;
    ouderen gaan later met pensioen.

Een Update.............................................                                                                         John Hos, Maastricht

Echter of gelukkig! Op 28 februari 2012 staan de cijfers minder ongunstig dan voorheen.
Voor het eerst sinds 1994 ligt het ww-percentage ONDER het landelijk gemiddelde, volgens CBS.
Het % daalde van 6,3% in 2011 naar 5,1%.
Gemiddelde stand van Nederland is eind 2011 5,4% werkloosheid.

Wat is nu geloofwaardig?
Het gaat op en neer. Allerlei uitspraken, onderzoeken, conclusies en stellingen.
Wat moet de "gewone man/vrouw" hiermee?

Als je een baan hebt "ben je van de straat" wordt wel eens gesteld. En heb je je gedachten bij die baan, positief of negatief.
Bij werkloosheid, zeker als dat ONgewild gebeurd is, heb je met heel andere denkwijzen te maken.
Enerzijds bij jezelf, anderzijds de "buitenwereld".
Accepteren dat het zo is als dat het is! Je moet verder.
Na de vele teleurstellingen van het solliciteren, is er vaak ook nogeens het gebrek aan ervaring in een andere job,
de/ mijn leeftijd (60), geen of weinig opleiding voor de "andere" baan.
Scholing ambieer ik, maar een gerichte opleiding is ook vrij kostbaar.
Baangarantie is er NIET.

Wat de "buitenwereld" betreft zijn er visies als........
En stelt: geniet ervan, de ander is verwijtend en klaar met z'n (ver)oordeel.

De politieke situatie, de banken, de bonussen enz. geven aanzet tot eveneens verwijtende oordelen.

Bezuinigingen Gebrek aan werk blijft voor velen, ondanks berichtgeving een feit, evenals ............................................................ > > > > > >


Onvrede gevoelens stapelen zich zodoende onherroepelijk op. Met als gevolg ...................................................... > > > > > >

Situatie 31 januari 2013

Toename werkloosheid in Limburg met 5000 werklozen.
Een werkloosheidsstijging naar 46000 mensen, waarmee bijna 1 op de 10 personen werkloos is.
De economische ontwikkelingen en hoe daar op gereageerd wordt is dus ongunstiger dan vorig jaar.
In Zuid-Limburg komt het Ww-percentage daarmee op bijna 10%, toch nog minder erg dan in Noord en Midden-Limburg waar dat percentage op 15% staat en in Nederland op 14%!!!!
En de vooruitzichten zijn bepaald NIET florissant.

Home

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan