Coffeeshophouders starten gezamelijk campagne voor SP en beter beleid


Deelnemers roepen collega's op zich bij hun initiatief aan te sluiten.

HAARLEM, 13-08-2012


Een groeiend aantal coffeeshops, momenteel zo'n 140, gaan gezamenlijk actie voeren om te proberen via de volgende verkiezingen de Wietpas buitenspel te zetten en om daarna met een nieuwe, links georiënteerde regering, tot een compleet cannabisbeleid te komen.De SP ziet coffeeshops niet als het probleem, de SP ziet de coffeeshops als de oplossing!”

Zijn uitspraken, samen met het feit dat van de 'linkse' partijen alleen de SP meer zetels kan behalen dan de VVD, heeft de vergadering er toe doen besluiten alles op alles te zetten om de SP te steunen, om er zodoende voor te zorgen dat we niet nog een kabinet Rutte krijgen, want dat zouden de coffeeshops niet overleven.

De SP wil de Wietpas afschaffen, de kweek voor en de aanvoer naar coffeeshops legaliseren en de verstrekking van cannabis via coffeeshops met een vergunnings-stelsel reguleren, zij hebben niet de intentie om het kweken van cannabis volledig vrij te geven. De coffeeshops zullen als zodanig blijven bestaan en functioneren, volgens de visie van de SP, de gedoogstatus zal worden vervangen door een vergunning, net als in de reguliere horeca, zij het met het hanteren van maximum aantallen per gemeente of regio, net als nu het geval is. De SP zal het toestaan van coffeeshops in gemeentes zonder coffeeshops voorstaan, om zodoende effectief en landelijk de straathandel te kunnen aanpakken.

De uit deze vergadering ontstane aktiegroep heeft inmiddels een campagne voorbereid die op 18 Augustus van start zal gaan, in Maastricht, waar de Wietpas al enorme schade heeft aangericht.

Marc Josemans, een bekend strijder tegen de Wietpas, organiseert op die dag een bijeenkomst voor de linkse partijen, om hun visie op het huidige beleid, en hun plannen voor de toekomst van de coffeeshops uit te leggen.

Er is ook een beleidsgroep opgezet, welke zich bezig houdt met het uitwerken van een traject om legalisatie van de aanvoer naar coffeeshops gestalte te geven, om meteen te kunnen reageren als de SP eventueel de regering mag gaan samenstellen. Het is de bedoeling dit in de loop van de week uitgewerkt te hebben, zodat onze intenties duidelijk zijn voor de verkiezingen.

De aktiegroep zet voor deze campagne een grote Amerikaanse schoolbus in, voorzien van een enorm beeldscherm en een inloopruimte, de bus komt in zo veel mogelijk gemeentes met coffeeshops te staan, om de plaatselijke coffeeshop ondernemers daar uit te nodigen. Het is de bedoeling al onze collega's ervan te overtuigen dat we vol voor de SP moeten gaan.

Daar waar geen ruimte is voor de bus, zetten wij een oude, doch degelijke limousine in, deze stopt voor een coffeeshop, waarop het promotie team uitstapt en de coffeeshop betreedt. De limo word in de nabijheid geparkeerd, de dames van het promotie team nodigen de coffeshopondernemers uit even naar de limo te lopen om zich te laten informeren over onze aktie. De collega's in de limo zullen de betreffende ondernemer proberen te overtuigen om mee te doen en bij te dragen aan onze aktie. De bus en de limo zullen vanuit Maastricht vertrekken om het land in te trekken, na de politieke manifestatie, waar wij tevens onze mening over het beleid, en een eventuele oplossing om tot legalisatie en regulatie van de coffeeshopbranche te komen, aan de linkse partijen zullen overhandigen.

Naast de bus, de limo en het coffeeshop-promotie-pakket gaan we met onze campagne ook de lucht in, we gaan een reclamevliegtuigje huren om ook op het hoogste niveau te ageren tegen de Wietpas en promotie te maken voor de SP. Als ons budget het toelaat zal dit elke zondag, tot en met het weekend voor de verkiezingen, worden herhaald.

Op 9 September organiseert cannabis-consumenten-vereniging We Smoke de 'Manifestatie voor Cannabis Acceptatie' op de Dam in Amsterdam. Wij zullen ook daar aanwezig zijn met onze campagnevoertuigen en zoveel mogelijk mensen proberen te overtuigen om op de SP te stemmen.


Vervolgontwikkelingen, 29-10-2012

Wietpas van de baan

De wietpas wordt geschrapt. Dat staat in het regeerakkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten.

Klanten van coffeeshops moeten wel hun identiteitsbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen.

Dit betekent dat buitenlanders geweerd worden.De wietpas zou op 1 januari landelijk worden ingevoerd.

Veel steden hadden gepleit voor uitstel of afstel. Grote steden als Rotterdam,

Amsterdam en Utrecht zeiden er niets in te zien.

Het gehalte aan werkzame stoffen in softdrugs wordt aan een maximum gebonden,

zoals al eerder aangekondigd.

Het nieuwe kabinet wil drugstoerisme en georganiseerde drugsmisdaad hard blijven aanpakken.

Bron: Nieuwsbank

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan