Kabinet pakt tekort technici aan

Nieuwsbericht | 16-04-2012

Het kabinet zette maandag 16 april 2012 een nieuw offensief in tegen oplopende personeelstekorten in de techniek. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven kiezen de ministers van EL&I, OCW en SZW voor een aanpak die meer jongeren overtuigt dat een carrière in de techniek de toekomst heeft. Het offensief om tot meer technici te komen bestaat uit zes stappen, van voorlichting, via scholing naar het vasthouden van jongeren die eenmaal voor techniek hebben gekozen.

Te weinig technici

Er kiezen momenteel te weinig jongeren voor een technische opleiding. Tegelijk gaat de komende jaren een groot aantal technici met pensioen. Hierdoor ontstaat tot 2016 een tekort van 170 000 technici, verdeeld over alle opleidingsniveaus. Een tekort aan bijvoorbeeld dakdekkers, bankwerkers en storingmonteurs.

Jongeren en werk

De Rijksoverheid wil voorkomen dat jongeren voortijdig van school gaan of structureel werkloos raken. Daarom moeten jongeren naar school totdat ze 18 jaar zijn of een startkwalificatie hebben. Dit is een mbo-diploma niveau 2 of havo-/vwo-diploma. Jongeren onder de 27 jaar krijgen geen bijstandsuitkering, maar een werk-/leeraanbod. Verder neemt de Rijksoverheid maatregelen om stageplaatsen, leerwerkplekken en banen tijdens de crisis te behouden.

Ondernemersklimaat en innovatie

Water, voedsel, tuinbouw, high tech, life sciences, chemie, energie, logistiek, creatieve industrie en hoofdkantoren. Dit zijn sectoren waarin Nederland nog meer kan uitblinken en waarin het kabinet samen met ondernemers en onderzoekers gericht investeert. De overheid pakt de bureaucratie aan en verbetert de dienstverlening. Investeren in innovatieve producten wordt fiscaal aantrekkelijker.

Techniek: meer dan zagen en timmeren
Techniek en wetenschap wordt binnen het basisonderwijs vaak gezien als een vreemde eend in de bijt. De meeste scholen beperken het techniekonderwijs tot het vak handenarbeid. Toch is techniek meer dan zagen en timmeren. Techniek leert kinderen zoeken naar creatieve oplossingen. Daarnaast betekent het vak een stimulans voor het taal- en rekenonderwijs.

Opbrengsten

Techniek als vliegwiel
Techniek leert kinderen met andere ogen kijken. Het stilt de hoe-vraag waar veel kinderen mee rondlopen. Omdat techniek zo dicht op de leefwereld van kinderen zit, is het - ingebed in het onderwijs - een sterke motivator. Het zorgt dat leerlingen het geleerde concreet in praktijk kunnen brengen. Vooral belangrijk voor vakken als taal- en rekenen.
Door techniek te integreren in het basisonderwijs, wordt het onderwijsspectrum van de school een reëlere afspiegeling van de latere arbeidsmarkt. Een uitgelezen kans voor scholen om zich steviger te positioneren in hun omgeving en daarmee hun aantrekkelijkheid voor leerlingen, ouders en personeel te vergoten.

Naar geïntegreerd techniekonderwijs
Scholen voor basisonderwijs schakelen deskundigen in om techniek tot vast onderdeel van hun beleid, organisatie en onderwijs te maken.
Er wordt samen met de school concepten voor doorlopende leerlijnen techniek en wetenschap aansluitend bij de visie en het schoolplan ontwikkeld. Binnen deze maatwerkconcepten is er ruimschoots aandacht voor het lesmateriaal, veiligheid en de borging van taal- en rekenvaardigheden.
Om ook de implementatie van techniek binnen scholen goed te laten verlopen, is er scholing van vakdocenten, contacten met externe partners en ondersteuning van de realisatie van randvoorwaarden als tijd, materiaal en deskundigheid nodig.

Geschiedkundig bijvoorbeeld:

Christiaan Huygens 1629-1695

Wetenschap in de Gouden Eeuw

Christiaan Huygens zou eigenlijk diplomaat worden, iemand die namens de regering met andere landen mag onderhandelen. Maar eenmaal op school knutselde Christiaan liever met molentjes en zette hij zelfbedachte machientjes in elkaar.

Een stok in het water

Christiaan werd in 1629 geboren als tweede zoon van Constantijn Huygens. Zijn vader was dichter en adviseur van de prins van Oranje. Omdat hij wilde dat zijn zoons diplomaat werden, stuurde hij hen naar Leiden en Breda om rechten en oorlogskunde te studeren. Maar Christiaan vond wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde veel interessanter. Als kind weigerde hij al Latijnse gedichten te schrijven. Liever keek hij wat voor kringen er in het water kwamen als hij er een stok in gooide.

Christiaan was heel slim

Al jong schreef Christiaan met belangrijke buitenlandse geleerden over ingewikkelde vragen, bijvoorbeeld over wiskunde. Toen hij achttien was, schreef een Franse wetenschapper aan vader Constantijn: ‘Als hij zo doorgaat, wordt hij nog beter dan Archimedes.’ Dat was een belangrijke natuurkundige uit de tijd van de Romeinen. Vader Huygens heeft zijn zoon de rest van zijn leven ‘mijn Archimedes’ genoemd.

Directeur van een universiteit

Christiaan woonde en studeerde in Engeland en in Frankrijk. In 1666 werd hij de eerste directeur van de Franse Wetenschappelijke Academie. Deze benoeming laat zien hoe belangrijk Huygens’ werk was en hoe waardevol zijn ideeën waren voor de wetenschap. Van 1681 tot aan zijn dood woonde hij afwisselend op het familiebuitenhuis Hofwijck in Voorburg en op het Plein in Den Haag.

Een nieuwe manier van denken en leren

Christiaan was een fan van Descartes. Dat was een wetenschapper die de basis legde voor de moderne filosofie. Een filosoof denkt na over alle dingen en problemen die er spelen in het leven. Een filosoof wordt ook wel een ‘wijsgeer’ genoemd.
Huygens wilde niet alleen denken over alles wat al bekend was. Hij vond het belangrijk om zelf te experimenteren. Hij keek nauwkeurig om te zien wat er gebeurde. Dan omschreef hij waarom het zo gebeurde en daarna controleerde hij het. Deze nieuwe manier van met wetenschap bezig zijn, staat bekend als de Wetenschappelijke Revolutie.

Christiaan kon (bijna) alles

Christiaan was met meer dan één ding bezig. Voor de wiskunde bedacht hij manieren om de grootte van een cirkel te berekenen. Voor de natuurkunde bestudeerde hij de val- en slingerbeweging. Met die kennis heeft hij in 1656 een slingeruurwerk gemaakt. Dat is een klok die werkt door de slinger die eraan hangt. Er was in die tijd nog geen elektriciteit, dus tijd meten ging heel anders dan nu. Dit is zijn bekendste uitvinding. Hij maakte en verbeterde ook klokken voor schepen. Deze zeeklokken moeten op een slingerend schip in volle zee altijd de goede tijd aangeven. Het kennen van de juiste tijd was heel belangrijk om te bepalen waar het schip precies was op zee.

Huygens ontdekte dat Saturnus een ring had

Met zijn oudere broer Constantijn was Christiaan goed bevriend. Hij schreef veel met hem en samen maakten ze sterrenkijkers. Ze slepen de glazen lenzen ook zelf. Met zo’n kijker ontdekte Christiaan in 1655 dat de planeet Saturnus een maan heeft. Hij noemde hem Titan. Even later ontdekte hij ook dat Saturnus een ring heeft. Christiaan was trots op zijn ontdekkingen en schreef erover aan alle belangrijke sterrenkundigen in Europa.

Enkele weblinks:

http://techniekonderwijs.startpagina.nl/

http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/lesmateriaal/techniek

http://www.techniekinhetbo.nl/

http://techniektoernooi.nl/

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2005/Techniek+in+het+basisonderwijs.pdf

http://www.solarkids.nl/home/86-meer-techniek-onderwijs-nodig.html

http://www.techniekinjeklas.nl/home/opdrachten

http://www.123lesidee.nl/index.php/site/links/390

http://www.digischool.nl/po/community12/?page=custom&file=techniek.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Techniek

http://www.spelletjesplein.nl/sitemanager.asp?pid=18&plein=105

http://www.leerspellen.nl/meervakken.php?catto2=Techniek&sort=titel&volg=ASC

http://www.techniekweb.nl/link/536/538

http://www.techniekinhetbo.nl/lessen.htm

http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=166

http://www.basislink.nl/leerkracht/lk_te_algemeen.html

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan