131 Mestreechse gezegden

bedrogen uit komen

vaan unne kawwe kèrmis thoes kaome

binnen de zedelijke perken blijven

neet boete de sjraom goon

blijven, ik blijf hier

blieve, iech blijf /blief heij

blunder gemaakt

in dien eige tes gesjete höbbe

daar is veel verborgen leed

dao geit ut leid op z'n zoondegs

daar wordt me wat aan geklungeld

dao weurd miech gèt aon gekleungeld

daar wordt wat aan geklungeld

dao weurd miech get aon gebraggeld

dat doet de deur dicht

dat deit de deur tow

Dat is een sterke man

Dee is zoe sterrek es de Cascadeurs vaan Mestreech

dat lijkt nergens op

dat liekent nörreges op

dat lijkt nergens op

dat trek op niks

dat lijkt nergens op

dat trek nörgens op

de klos zijn

aon de pin legke

de maastrichtse geest

de mestreechter geis

de plank mis geslagen hebben

vaan unne kawwe kermis thoes kaome

de plank mis slaan

vaan unne kawwe kermis thoes kaome

de poot stijf houden

de poet stief hawwe

de Servaasbrug is heel oud

de Awbrök is hiel aajd

deugen, dat deugt niet

douge, dat doug neet

Dit werkt dus niet, iedereen doet maar wat!

Dit wèrrek dus neet, eederein deit mer gèt!

driehoek, vierkant; vierkanten (bn, bw)

drijhook, veerkant; veerkentig

een beetje zand in de salade

stel diech neet aon,drek sjoord de maog

een blauwtje lopen

diech un plaat tikke

een dag, twee dagen

unnen daag, twie daog

Een gek wordt niet grijs

Unne gek weurt neet gries

een kind is snel tevreden

un kinder henneke is gaw gevuld

een moeizaam, precies werkje

e difficiel werkske

een twee drie vier vijf zeven acht elf twaalf dertien vijftien

ein twie drijj veer vijjf zeve ach ellef twellef daartien vieftien

één, ik wil er maar één

ein, iech wèl mèr eint

eet, m'n kind, je moet nog groeien!

eet, mie keend, daan weurste gèt!

eeuw, door de eeuwen heen

iew, door de iewwe heer

eindelijk de waarheid vertellen

op hawwe met drum dreije

er staan twee koeien onder de bomen

d'r stoon twie keuj oonder de buim

erge dorst hebben

un tong höbbe wie unne lere lap

flink in de olie

wie 'n olieneutsje

gaan, dat gaat vanzelf

goon, dat geit vanzèllef

gebruik je ogen en oren

gebruuk dien ouge en oere

geen cent te makken

zoe errem es un kerrek rat

geloof, geloven, ik geloof

gelouf, geluive, iech geluif

geniet, maar wel binnen de perken

ammezeer uuch, mer neet boete de sjraom

goed gevulde beurs hebben

good in de slappe was zitte

halen, dat haal je nooit!

hole, dat haolste noets!

heel wat afzien

ze vaan de neut kriege

het groentevrouwtje verkocht prei, wortels, bloemkool, kervel, uien, sla, aardappels en andere groentes.

ut mooswief verkoch poor, wortele, blomkuul, kellever, unne, slaoj, eerappele en aander greunte.

het klopt precies

ut klop wie unne zwerende vinger

het komt niet zo precies

ut keump ziech neet zoe neij

hij gaat niet mee

heer geit neet met

hij heeft het zwaar

lepke neet te deur

hij koopt een ijsje

heer köp ziech 'n ieske

hij kreeg het voor z'n donder

heer kroag ut veur z'n preij / z'nne priester

hij liep een blauwtje

heer kraog ut sjuifke

hij werkt heel wat friete naar binnen

heer houwt ziech ziene gielis vól friete

hij, zij, hem, haar

heer, zie, häöm, heur

hij/zij heeft altijd geluk

d'n duuvel sjit op d'n groetste houp

hij/zij is behoorlijk dronken

heer/zie heet uh stök in ziene(häöre) kraag

hoe is het mogelijk !!

mèh mie lêpke !!

hoeven, dat hoeft niet

hoove, dat hoof neet

houden, ik houd, jij houdt van hem

hawwe, iech haw, de hèls vaan häöm

iemand af zetten-iemand benadelen

iemes ut vel aof doen-iemes struipe

iemand de les lezen

iemand aofzeike

iemand een loer draaien

iemes unne poet oet sjrouve

iemand in de stank zetten [scheet]

iech weur heij vervèls

ik heb, jij hebt, hij heeft, wij hebben, jullie hebben, zij hebben

iech höb, diech höbs, heer heet, veer höbbe, geer höbt, zie höbbe

ik hou van jou

iech haw vaan diech

ik sla je op je ogen

iech tok diech op d'n pupse

ik was helemaal verbaasd

iech waors gans verpopzak

in gezelschap alleen snoepen

aandere giepe laote

je gezicht opklaren

dien zoondags geziech opzette

je gezicht opklaren

dien s'oondags geziech opzette

Je hebt mensen en potloden en schrijven doen beide

Me heet luij en potloejer en sjrieve kinne ze alletwie

je niet laten bedotten

diech neet de kies vaan dien bontram laote ete

je thuis voelen

diech keend aon hoes veule

je ziet er niet uit!

de zuus neet oet!

jurk, jurkje / rok, rokje

kleid, kleidsje / rok, rökske

kennen, ken, kende, gekend

kinne, kin, kinde, gekind

kopen, hij koopt een nieuw kostuum

koupe, heer kuip ziech e nuij pekske

koude rillingen hebben

de sjevraoije laope mieg langs miene rögk

kouwe kak

kale sjiet

krommer bestaat niet

zoe kroomp wie un ziekel

kruipen, jij kruipt, hij kruipt

kroepe, diech krups, heer krup

kunnen, kan, kon, gekund

kinne, kaan, kós, gekind

kussen, zoenen, een kus, een kusje

puune, 'n poen, e puuneke

laat hem maar z'n gang gaan

laot häöm mèr gewere

liefde, liefs, mijn lief

leefde, leefs, mien leef

lijken op (iets, iemand)

lieke op, trèkke nao

luieren

graas verve

maken dat je weg komt

aon dien stutte trekke

maken dat je weg komt

diech de tösse oet make

man, mannetje / mannen

maan, menneke / manne

met handen en voeten

mèt han en veuj

met twee dobbelstenen dertien ogen gooien

mèt twie dobbelstein dertien oage goeje

mijn schoenen zijn kapot

mien sjeun zien op de rijpe

mijn, jouw, zijn, haar, onze, uw, hun

mie/mien/miene, dien/diene, zien/miene, häör/häöre, eus/euze, eur, hun/hunne

net wat je zegt!

zjus wieste zègks

niet aan stellen

geine ambras make

niet goed er voor zitten

in dunne piepzak zitte

nou zeg! nee maar!

nou huur! non mèr!

omgeving, in de omgeving van

umgieving, in de naoventrint vaan

op de koffie komen

dien lip stoete

op de koffie komen

diech un piep raoke

optillen, hij tilde het op

opluufte, heer luufde 't op

oude rotten iets proberen te leren

de kins gein aw ape liere greine

pak een snoepje ventje

krieg dich un buneke jungske

paling in een emmer snot

paoling in 'nne ummer snóts

problemen hebben

in de stroond zitte

rondje voor de hele zaak

'n toernee zjinneraol

schenk eens wat bij voor ons

sjöd us ins get bijj

schroomlijk overdrijven

euver d'n ummer zeike

schuif 'ns een stukje door

sjuif uns 'n bats

spijten, spijt hebben, het spijt mij

spiete, spiet höbbe, ut spit miech

staan, ik sta/stond, zij stonden

stoon, iech staon/stong, zie stoonte

toe (waar gaan jullie heen/naar toe?)

touw (boe gaot geer nao touw?)

u, uw, voor u

geer, eur(e), veur uuch

van de regen in de drup

vaan bed op stru

veel, weinig, meer, minder

väöl, wieneg, mie/mieër, wieniger

verloren hebben

un tét kriege

verschrokken/verbaasd staan kijken

sjus unne aap tösse uh speul keigelle

vliegen, ik vlieg, jij vliegt

vlege, iech vluig, de/diech vluigs

voet bij stuk houden

de poet stief hawwe

wanneer je goed bij kas zit

este ut laank höbs,lieste ut laank haange

wat heb je op de lever, jongen?

speij ut mèr oet, joong!

wat zeggen jullie tegen een TV ?

veer kieke dé noa haha

weten, als je maar wat weet!

weite, este mèr gèt wits!

ze is precies haar moeder

zie is gepop en gesjete heur mojer

zich kind aan huis voelen

ziech keend aon hoes veule

zich verschrikken

iech versjoot gans de vaan

zijn mannetje staan

ziech neet de kies vaan ut broed laote ete

zitten, gaat u zitten, ga maar zitten

zitte, zèt uuch, zèt diech mèr

zo slim als de duivel

zoe sjlum wie d'r duvel

zonde (dat vind ik - )

zun (dat vin iech - )

zonder er bij na te denken

zoonder verzeij


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan