Milieuperrons: afval IN de containers, niet er naast!

Maastricht heeft zo'n zestig ondergrondse milieuperrons. Bij het milieuperron kunt u gratis glas, blik, drankkartons, plastic flacons en papier en karton kwijt. 
      De containers voor wit glas, bont glas, papier en karton, blik,
      drankkartons en plastic flacons zijn elk vijf m3 groot.
De praktijk heeft geleerd dat de ondergrondse milieuperrons minder OVERLAST veroorzaken dan de milieubakken die eerder werden gebruikt.
     De perrons verstoren het straatbeeld ook minder en de inhoud van de stortbakken is veel groter.

Van het geproduceerde huishoudelijk afval brengen wij met z'n allen 60% als herbruikbaar afval gescheiden naar de milieuperrons en -parken.
     Het overige afval moet de gemeente tegen hoge kosten afvoeren en laten verbranden.
Afval scheiden loont!
Gemiddeld is een Maastrichts huishouden zo'n € 45,= per jaar goedkoper uit door afval goed te scheiden en
     de rode zak voor restafval goed te gebruiken.

Het GFT gaat in de groene containers en ander afval (grofvuil, groot tuinafval enzovoort) naar de milieuparken.
     Voor een goed gebruik van de milieuperrons zijn er gedragsregels.
De gemeente zorgt er voor dat de containers regelmatig worden geleegd en de perrons schoon gehouden.
     Helaas doet zich op een aantal plaatsen toch vervuiling rond de milieuperrons voor.

Daarom:
      ��storten van afval alléén tussen 07.00 en 22.00 uur;
      �� verboden om illegaal afval zoals chemisch afval te storten;
      �� als de containers vol zijn, géén afval naast de containers plaatsen.Gebruik dan een ander milieuperron.

Om vervuiling en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, controleert het team Handhaven en deelt zonodig ook boetes uit.
     In januari/februari is er twee weken dagelijks gepost van 08.00 uur tot 22.00 uur door patrouilles in burger.
Er zijn heel wat waarschuwingen en ook bekeuringen (23) uitgedeeld.
     De bedragen voor bekeuringen kunnen hoog oplopen:

    VAN:
  • € 60,= onder meer voor het niet juist aanbieden
  • € 90.= voor het storten van huisafval in straatafvalbakjes tot
  • 150 voor het achterlaten van afval op de bodem.

  • Bij het achterlaten van grote hoeveelheden, zoals bijvoorbeeld een bankstel of bed, bedraagt de boete € 310,= of zelfs nog meer (in overleg met Justitie).

Hebt u vragen of klachten? Bel het Klantenmeldpunt, telefoonnummer (043) 350 40 00.
Meer informatie vindt u op Maastricht GemeenteLoket
Zoek een product of dienst, milieupark en/of milieuperrons.


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan