Droomvilla's voor centra voor vrouwen- en maatschappelijke opvang en basisscholen

MAASTRICHT, 14-03-2011     Vervolg Droomvilla

Een particuliere sponsor schenkt aan alle 225 centra voor vrouwen- en maatschappelijke opvang én aan 260 basisscholen in Nederland een LILIANE poppenvilla.

De totale waarde is 750.000 euro.

De LILIANE poppenvilla is een duurzaam kinderspeelmeubel voor de lievelingspoppen van 30 cm voor zowel jongens als meisjes van 3 - 9 jaar.

Federatie Opvang directeur Johan Gortworst:
"De Federatie vindt het heel belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in kinderen in de opvang [jaarlijks 6.700], omdat daarmee toekomstige ellende voorkomen kan worden.

De kinderen worden namelijk later vaak zelf pleger of slachtoffer van [huiselijk] geweld.

Er is alles aan gelegen om deze kinderen een goede herstart te geven en de LILIANE poppenvilla helpt daar natuurlijk heel erg bij.

Want daar leer je opnieuw spelen, je gaat met je moeder samenspelen, je kunt je ideale huis gaan bouwen waar géén geweld is.

Dat zijn allemaal geweldige dingen die de kinderen vaak niet hebben meegemaakt.

Hier leg je weer opnieuw een basis van waaruit je als kind weer kind mag zijn. Je kunt opgroeien zoals elk kind zou moeten opgroeien.

Door te investeren in deze poppenvilla, investeer je in een betere toekomst voor de kinderen.

Basisonderwijs:
Vanaf het schooljaar 2011/2012 ontvangen alle samenwerkingsverbanden van basisscholen in Nederland een LILIANE poppenvilla.

Ten behoeve van de vroegsignalering van kinderen die [stille] slachtoffers zijn van [huiselijk] geweld.


Het Nederlands Jeugdinstituut:
"De LILIANE poppenvilla kan als hulpmiddel fungeren om te observeren of kinderen in de knel zitten.

In het poppenspel laten kinderen zien wat ze uit zichzelf nooit zouden vertellen.

Hiermee wordt aangesloten bij de Regionale aanpak kindermishandeling in welk kader het Nederlands Jeugdinstituut de afgelopen jaren in alle Nederlandse regio's ondersteuning bood om een sluitende aanpak kindermishandeling op te zetten, ook in het onderwijs.

Verscholen informatie:
Met de LILIANE poppenvilla wil ontwerper Liliane Limpens kinderen een eigen droomvilla geven om even te ontsnappen aan de beklemming van hun dagelijks leven.

"Ik heb gekozen voor duurzame en kostbare materialen om bij kinderen te appelleren aan hun gevoel van eigenwaarde: op hen wordt niet bezuinigd."

Omdat kinderen al spelende 'verscholen informatie' over zichzelf naar buiten brengen, kan de villa helpen om te signaleren of kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Leeflessen:
De poppenvilla wordt inmiddels in diverse therapeutische settings gebruikt om kinderen hun verhaal te laten vertellen.

Op initiatief van Limpens is voor kinderopvang, onderwijs, vrouwenopvang, zorgprofessionals en politie de methodiek Leeflessen in de maak.

Speloefeningen bij de poppenvilla kunnen kinderen die slachtoffer zijn van geweld signaleren en/of te helpen."

Ontwerper Liliane Limpens:
"De impliciete boodschap die naar kinderen uitgaat is: 'Kijk hier is een villa speciaal voor jullie kinderen.

De villa is sterk, verrijdbaar en uitgevoerd in duurzame, design materialen. Daar is niet op bezuinigd. Integendeel. Als jullie kinderen - de poppen - gelukkig zijn, draagt dat bij aan jullie eigen geluk.

Ik vind het belangrijk dat jonge kinderen het natuurproduct hout voelen, hout ruiken, hout zien. Hout is zo'n wezenlijk en prachtig product. Bij kinderen kan zo een band ontstaan met de opbrengsten van de aarde.

Het levert een bijdrage aan een zeker duurzaamheidsbesef op jonge leeftijd.

Nu jongens op grote schaal de specifieke jongenspop gebruiken verandert er iets.

Door vanuit de positie van de pop - de ander - te spelen wordt hun empathisch vermogen geprikkeld."

Meer informatie http://www.liliane.eu

Bron: Nieuwsbank

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan