Lelystad is de hoofdstad van de provincie Flevoland. (een provincie in het midden van Nederland, de jongste van de twaalf provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland, ontstaan door de drooglegging van de toenmalige Zuiderzee.)

De gemeente Lelystad ligt in Oostelijk Flevoland en heeft een oppervlakte van 765 km², met 534 km² wateroppervlakte.

Burgemeester sinds 13 september 2016 is mw. I.R. Adema.


Lelystad was bedoeld als hoofdstad van de IJsselmeerpolders. Vandaar dat de stad werd genoemd naar de vader van het Zuiderzeeproject, ir. Cornelis Lely (Amsterdam, 23 september 1854 – Den Haag, 22 januari 1929).

Cornelis Lely was een Nederlandse ingenieur, waterbouwkundige, minister, gouverneur en politicus.

Lely ontwierp in 1891 een plan voor afsluiting van de Zuiderzee , waarop deze in 1932 door de Afsluitdijk definitief werd afgesloten (van de Waddenzee en de Noordzee) en het IJsselmeer ontstond.

De bouw van Lelystad begon eigenlijk al voordat Oostelijk Flevoland was drooggelegd.


Met financiële hulp vanuit het Marchallplan.(Het Marshallplan was een omvangrijk materieel hulpplan, dat op initiatief van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall drie jaar na de Tweede Wereldoorlog in werking trad. )


In 1950 werd Perceel P aangelegd, een werkeiland middenin het IJsselmeer. De arbeiders die op dit werkeiland woonden moesten een bouwput aanleggen voor het gemaal Wortman, dat werd ingezet bij het droogmaken van Oostelijk Flevoland.

Perceel P, het oudste stukje Lelystad, heet nu Lelystad Haven.


Met de bouw van de rest van Lelystad werd in 1965 begonnen. De eerste bewoners arriveerden in september 1967.

De ontwikkeling van Lelystad kwam echter traag op gang, vooral doordat de verbindingen met het oude land jarenlang slecht waren, net als de besluitvorming over de Markerwaard.


In afwachting van de inpoldering van het Markermeer, werd de ontwikkeling van de kuststrook van Lelystad opgeschort.

Verder werd Lelystad in de jaren tachtig overschaduwd door Almere.

De groei van de stad kwam tot stilstand, terwijl het ambtenarenapparaat en de infrastructuur waren ingesteld op een inwonertal van 100.000 in het jaar 2000.

Lelystad kreeg te maken met leegstand en verpaupering, niet bepaald het imago dat men voor ogen had.


De gemeentelijke taken in Lelystad waren in de opbouwperiode toevertrouwd aan de landdrost (Een landdrost, drost of drossaard was een Nederlands bestuursambtenaar die een bepaald gebied bestuurde.) van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. De functie van landdrost werd gecombineerd met die van de directeur van Directie van de Wieringermeer en tot 1976 met die van directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP).

Op 1 januari 1980 werd Lelystad officieel een gemeente.


Halverwege de jaren negentig ging in Lelystad het roer om.

Er werden aansprekende architecten aangetrokken om de stad een eigen identiteit en meer zelfvertrouwen te geven.

Oude wijken werden geherstructureerd en het stadscentrum ging op de schop.

Ook kreeg de kuststrook een impuls door middel van hoogwaardige woningbouw en nieuwe recreatievoorzieningen.

Bij Koninklijk Besluit van 11 september 1979 is aan de gemeente Lelystad bij haar instelling een wapen verleend, waarvan de beschijrving als volgt luidt: ‘gezeshoekt van goud; een hartschild van azuur met een lelie van zilver; het schild bedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee gouden zeeleeuwen, gestaart van zilver en gelongd, gevind en genageld van keel.’ Het wapen is een ontwerp van mr. G.A. Bontekoe, oud-burgemeester van Ooststellingwerf.Koning Willem-Alexander kwam 15 november 2017 naar Lelystad om het 50-jarig jubileum van de stad te vieren.

In het stadhuis werd een bijeenkomst gehouden met de eerste bewoners. Verder heeft de koning met de pioniers van toen gesproken en werd er een gedenkteken onthuld.

De vorst werd welkom geheten door kinderen van meerdere Lelystadse basisscholen. Zij presenteerden daar vlaggen die ze zelf gemaakt hadden om de verjaardag van de stad te vieren.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan