De maatschappij bestaat uit diverse generaties (leeftijdsgenoten), die al dan niet "ook nog" in het arbeidsproces werkzaam zijn.

Iedere generatie heeft zo z'n eigen (tijdsgebonden) achtergrond en idealen.

Van hieruit kan men ook de verschillen, "het generatieconflict" overzien en waarderen.

Kennis van deze fenomenen en de wil tot inleving kunnen positief werken en bijdragen tot wederzijds begrip

Generatie Y

Het verschil tussen X en Y

Generatie X                                                   Uitleg

Generatie Z
                


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan