Verkeersregel


Een verkeersregel is een juridisch vastgelegde regel waaraan alle deelnemers aan het wegverkeer zich moeten houden. Deze hebben onder meer betrekking op:

Ter ondersteuning van deze verkeersregels kunnen op wegen diverse verkeerstekens worden aangebracht, waaronder verkeersborden.

Officiële verkeerswijzigingen in 2016


Klik hier om naar de vorige pagina te gaan