In veel landen is 1 mei een vrije dag.

Over de grens hebben veel werknemers op 1 mei vrij en worden er soms op grote schaal acties gehouden door organisaties om de Dag van de Arbeid te vieren.

Maar in Nederland werken zo goed als alle mensen door. Hoe komt dit?


Dat Nederlanders geen vrij hebben op de Dag van de Arbeid is vooral ontstaan door de relatief vredige manier waarop vakbonden en werkgevers met elkaar omgingen in het verleden.


De Dag van de Arbeid is uit de Verenigde Staten komen overwaaien.

Wereldwijd wilden vakbonden eind 19de eeuw de werkdag verkorten naar acht uur. Om deze eis kracht bij te zetten, besloten Amerikanen in 1886 om vanaf 1 mei, de dag dat de contracten werden vernieuwd, te staken.

Tijdens de rellen die volgden, vielen in Chicago zeker elf doden.

Deze zogeheten Haymarket-affaire werd in 1889 door de Tweede Internationale, een samenwerkingsorganisatie van socialisten, aangehaald toen het besluit werd genomen elke 1 mei te demonstreren voor de achturige werkdag. Destijds deed Nederland daar ook aan mee.


Uiteindelijk werd de achturige werkdag in 1919 ingevoerd in Nederland. Maar vooral het proces daar naartoe was in Nederland anders dan in andere landen, "Daar was het echt bloedvergieten.

In Nederland leeft het veel minder. De route naar die achturige werkdag was veel minder gewelddadig."

Door deze historie is 1 mei in andere landen symbool gaan staan voor de strijd van werknemers.

"In veel landen kwam de staat arbeiders en vakbonden tegemoet door te zeggen dat dit hun dag is om te demonstreren.

In Nederland, wat in die tijd al een beetje een polderland aan het worden was, werd dat niet toegekend door de overheid en niemand vroeg erom, zoals in andere landen."


Nederland hoort bij een select gezelschap dat de Dag van de Arbeid niet landelijk viert, wereldwijd zijn er namelijk maar een handvol landen die dit niet doen.

In sommige landen wordt de dag niet gevierd op 1 mei, maar op een ander moment. Voor de Amerikanen valt 'Labor Day' bijvoorbeeld in september, net zoals in Canada.

Voor 1886 was er al een voorstel om in september een speciale dag voor de arbeid te houden en na de rellen in Chicago vreesde de Amerikaanse overheid dat 1 mei een herdenking voor de Haymarket-affaire zou worden.

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland vieren mensen normaliter op 1 mei het zogeheten 'May Day', de eerste dag van de lente. In het kader van May Day hebben de Britten en Ieren op de eerste maandag van mei een vrije dag. In 2018 is dat op 7 mei.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan